Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1975

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Vid tillfället för den största högtiden tänker vi med tacksamhet i våra hjärtan på prestationerna att efter Femårsplanens första år väljs denna Ridván fem nya Nationella Andliga Råd, fyra i Afrika och ett i Asien. Trots det försämrade tillståndet för en döende civilisation och hotfulla tecken på ett ständigt växande motstånd mot det gudomliga budskapet pressar de troende över hela världen framåt för att uppnå målen. Trehundraåttiosex pionjärer har anlänt till sina poster med etthundrafemtiotvå förbereder sin avresa. Det nya världsomfattande programmet för undervisningsresande, som utarbetas av det Internationella Undervisningscentret, börjar nu sättas i verket av de Nationella Andliga Råden i samråd med Rådgivarnämnderna. Våra älskade Sakens Händer utgör förtruppen för Ljusets Armé genom att ständigt skänka kärleksfull ledning, uppmuntran och skydd åt vännerna, som arbetar i den gudomliga vingården. Trons världscentrum, som rikligen välsignats genom förvärvandet av Mästarens heliga hus och Shoghi Effendis födelseplats innanför ’Akkás murar, kommer tidigt att få uppleva inledande grundläggningsarbeten i den helgade jorden på berget Karmels sluttningar för Universella Rättvisans Hus permanenta säte samt i Italien signerandet av kontraktet på marmor, som behövs för den majestätiska byggnaden. Vid nuvarande kritiska punkt i mänsklighetens historia framstår Planens tre huvudmål och alla dess speciella mål, som en klart påträngande utmaning till varje enskild Bahá’í - vuxen, ungdom och barn -, till varje Bahá’í familj, varje lokalt samfund och framför allt varje Lokalt Andligt Råd, vars utveckling är livsviktig för Femårsplanens framgång och den gradvisa utvecklingen av det gudomligt förordnade Bahá’í samhället. Må de återstående trehundranittiofem pionjärerna snabbt träda fram och en armé av frivilliga hörsamma kallelsen till det nystartade programmet för undervisningsresande. Nationella och Lokala Råd och enskilda troende uppmanas att i obegränsat mått skänka av sin tid och kraft och av sina materiella tillgångar till stöd för varje skede i Planens genomförande under det kommande året. Vi vädjar till de troende i varje land att förena sig med oss i böner och åkallan av Den Välsignade Skönheten att leda, stödja och skydda Hans hängivna anhängare i deras uppoffrande ansträngningar för att rena sina själar, resa Hans banér och tjäna Hans Sak.

 

Windows / Mac