Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1976

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Meddela delegaterna församlade vid de nationella konventen den glädjande nyheten om slutförandet av grundgrävningen på Karmelberget inför uppresandet av Guds Tros lagstiftande församlings majestätiska centrum på denna heliga plats. I Italien har undertecknats ett kontrakt värt 5,5 miljoner dollar för leverans av mer än 2 500 kubikmeter Pentelikon marmor från Grekland och för framställning av pelare, fasader och ornament passande denna monumentala byggnad ur detta material. Är djupt rörda av det entusiastiska gensvaret på den utmaning, som detta ärofulla värv utgör, från de troende över hela världen.

Utvecklingen vid Världscentret har sitt motstycke i den vidare utvecklingen av administrationens uppbyggnad på de kontinentala och nationella nivåerna genom ökningen av antalet kontinentala rådgivare till 61 i och med utnämnandet av Thelma Khelghati för västra Afrika, William Masehla för södra Afrika, Burhani’d din Afshin för södra Centralasien, Hideya Suzuki för Nordostasien, Owen Battrick för Australasien och Adib Taherzadeh för Europa, genom Rådgivarnämndernas bemyndigande att utse ytterligare 90 Hjälprådsmedlemmar, och genom kallelsen till val vid Ridván 1977 av sju nya Nationella Andliga Råd: två i Afrika, Mali med säte i Bamako och Övre Volta med säte i Ouagadougou; två på den amerikanska kontinenten, Franska Antillerna med säte i Pointe a Pitre samt Surinam och Franska Guiana med säte i Paramaribo; ett i Europa, Grekland med säte i Aten; och två i Stilla Havet, Nya Hebriderna med säte i Port Vila och Marshallöarna med säte i Majuro, det senare tilläggsmål i Planen. Antalet Nationella Andliga Råd ökar härmed till 124 efter den av lokala restriktioner betingade upplösningen av de nationella råden för Ekvatorial Guinea och Nepal. Av 953 särskilt utpekade pionjärposter har 492 redan besatts. Dessutom har 477 andra pionjärer begett sig till olika målländer. En strid ström av internationella resande undervisare har kunnat noteras. Djupt rörda ger vi vårt erkännande åt Guds Saks Händer outtröttliga tjänande under det gångna året till stöd för nämnda framgångar och inom områdena undervisning, skydd, bevarande, förkunnande och Trons litteratur, samt åt de strålande insatserna från Internationella Undervisningscentret, vilket utgör ett kraftigt tillskott till Världscentrets styrka och minskar Universella Rättvisans Hus arbetsbelastning.

Det mellersta året i Femårsplanen, vilket nu inleds, kommer att bevittna hur Bahá’u’lláhs efterföljare samlas till åtta internationella undervisningskonferenser utformade för att åstadkomma en väldig levande kraft, som kan driva framåt den Plan, vars måls genomförande nu släpar efter i allvarlig utsträckning. Trons mest tvingande behov vid denna kritiska punkt i dess hela mänskligheten omfattande frälsningsvärv är att varje troende och alla nationella och lokala råd koncentrerar sig på att uppnå de mål som uppställts för Bahá’í världen, främjar anslutningen i skaror, uppnår en väldig ökning av samfundets storlek och ökar antalet orubbliga, självuppoffrande troende hängivna att till alla delar forma sina liv efter de heliga skrifternas höga normer. Fältet är väldigt, tiden kort och arbetarna beklagansvärt få, men de ansträngningar vi efterföljare till Den Välsignade Skönheten nu gör, den utsträckning avhörande för den mänskliga historiens förlopp under de närmast förestående årtiondena.

 

Windows / Mac