Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1977

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Glädjande betydelsefulla händelser och bedrifter markerar mittåret Femårsplanen: utgivning på engelska utvalda skrifter välsignade Báb, öppnande ögonen västerländska troende en ovärderlig skatt Hans odödliga yttranden, en gåva som inte kan undgå draga hjärtan ständigt närmare ungdomliga martyrprofeten; framgångsrikt hållna åtta internationella konferenser, utbasunerade Guds Saks namn inför en mottaglig allmänhet, knytande närmare samman banden förenar vännerna alla länder, resulterande uppgång intensiv undervisningsaktivitet pionjering, förlänande medvetenhet brådskande utmaning visad av Planens mål denna kritiska period; mycket betydelsefullt besök till älskade beskyddarens viloplats av förste regerande monarken som accepterat Bahá’u’lláhs Tro; tidigare hyresgästs frånträde ‘Abdu’lláh Páshás hus möjliggör Tron erhålla egendom nyligen inköpt helig plats påbörja arbetet restaurering förberedelse eventuellt öppnande för pilgrimsbesök; ankomst Haifa första fyra lasterna marmor och påbörjande verkliga byggandet Universella Rättvisans Hus säte Karmelberget; utnämnandet tre ytterligare rådgivare Nord Central Amerika Australien; uppnått fastställt mål Planens mittpunkt flertalet pionjärer tillkallade under första skedet åtföljt stort utflöde internationella resande undervisare; dramatisk ökning undervisningsarbetet trons vagga av individuella troende under lokala planer; slutligen, val denna Ridván sex nya pelare Universella Rättvisans Hus: Nationella Andliga Råd i Övre Volta i Afrika, i Franska Antillerna, i Karibien, i Surinam och Franska Guiana i Sydamerika, i Marshallöarna och Nya Hebriderna i Stilla Havet, och i Grekland i Europa, ökande totala antalet Nationella Andliga Råd till 123 att taga del i valet Universella Rättvisans Hus i Heliga Landet under Ridván 1978.

Nationella konventen 1978 kommer hållas under veckosluten före eller efter 23 maj högtiden Bábs deklaration. Kallelse för bildande vid den tidpunkten ytterligare sex Nationella Andliga Råd: Burundi och Mauritanien i Afrika, Bahamas i Amerika, Oman och Qatar i Asien, Marianeröarna i Stilla Havet.

Samfundets nuvarande tillväxttakt framtidsutsikt accelererande förlopp anslutning skaror dess spridande nya områden föranleder oss ytterligare stärka hjälpråden vars tjänster så livsviktiga sund utveckling samfundet: tillkännager bemyndigande öka antalet medlemmar hjälpråden med 297 ökande totalen (¿?¿?) till 675 varav 279 är Hjälprådsmedlemmar för beskydd och 396 för Trons undervisning.

I början av juni 1877 lämnade Bahá’u’lláh staden ‘Akká och bosatte sig i Mazra’ih. För att markera hundraårsminnet avslutande fångenskapen uråldriga Skönheten inom fängelsestadens murar uppmanar vi Hans efterföljare alla länder ägna Nittondedagsfesten Núr högtidlighålla historiska händelsen, öka egna hängivenheten framförliggande brådskande uppgifter så att uppdämda energin Hans underbara tro får utlopp för att nå allt större antal sökande själar i allt vidare kretsar av deras medmänniskor.

Största utmaningen mötande Bahá’u’lláhs anhängare sista två åren Planen är inom områdena utökning, konsolidering. Oerhört uppsving behövs i enskilda troendes tjänande på vilkas handlingar alla framgång till sist beror. Takten skapad av de internationella konferenserna måste ökas utan försening och frigjorda andan måste genomtränga alla samfund. Stor ökning måste ske av entusiastisk undervisning genomförd med förtröstan, fantasi och ståndaktighet av ung och gammal, rik och fattig, lärd och olärd, såväl hemma som på resa. Speciell uppmaning till Bahá’í kvinnor, vilkas förmåga ännu mycket oanvänd i många länder, och vilkas möjligheter för tjänande Saken så stora, att stå upp och påvisa vilken del de kan spela inom alla områden tjänandet Tron.

Gåvor i överflöd väntar nedstiga från högsta härskaran. Att Guds vänner nu skall tränga framåt med beslutsam strålande ande på varje kontinent havens öar, för att överbringa Bahá’u’lláhs budskap till väntande själar vinna deras anslutning Hans sak, tillförsäkrande överväldigande seger Planen på vilken de nu är inriktade, är vårt högsta hopp och vår ivriga bön vid heliga tröskeln.

 

Windows / Mac