Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1978

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Glädjefyllda hälsar vi bildandet av ytterligare sju Nationella Andliga Råd, de i Burundi, Mauritanien, Baháma-öarna, Oman, Qatar, Marinanerna och Cypern; två i Afrika, ett i Amerika, två i Asien, ett i Stilla Havet och ett i Europa, ökande till 130 antalet pelare för Universella Rättvisans Hus.

Era Nationella Andliga Råd kommer att förmedla till er det budskap som sändes till det Internationella Bahá’í konventet och de nyheter om Femårsplanens utveckling som därvid meddelades. Som ni kommer att se har många nationella samfund redan uppfyllt, eller praktiskt taget uppfyllt, deras mål i Femårsplanen. Dessa samfund måste nu se till att den expansions- och konsolideringstakt som förde dem till seger vidmakthålls så att de starkt kommer att gå framåt in i nästa plan. De kan också genom pionjering och resande undervisning, skynda sig att stöda deras systersamfund vilka fortfarande har månader av intensivt arbete framför sig för att vinna sina mål. Det är till dessa senare samfund som vi nu riktar vår uppmaning till fördubblade, enade och uppoffrande ansträngningar. Vi bönfaller ivrigt vid den Heliga tröskeln att den Välsignade Skönhetens anhängare kommer att resa sig med entusiasm, förtroende och hängivenhet för att tillse att varje mål uppnås.

 

Windows / Mac