Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

12.1. Tre år av Femårsplanen har förflutit. De processer som igångsattes av Fyraårsplanen, och som har stärkts genom särskild uppmärksamhet på bahá’í-fostran av barn och outtröttligt följts upp under de senaste åren, uppfyller nu de förväntningar med vilka de startades. I alla delar av världen förstärker Planens tre deltagare - individen, samfundet och institutionerna - varandra, var och en med sin unika roll. Kärnaktiviteterna studiecirklar, barnklasser och andaktsmöten har blivit väsentliga aspekter och ömsesidigt förstärkande insatser som ger mer kraft och framgång till andra inslag inom bahá’í-trons samfundsliv. Mänskliga resurser förstärks och de Lokala andliga råden ger gensvar på den här växande livskraftens nya krav.

12.2. Den kapacitet för bahá’í-fostran av barn som har byggts upp över hela världen är ovanligt imponerande. Inledande ansträngningar för den andliga utvecklingen och utbildningen av juniorer möts av framgång. Kluster rör sig från varje nivå av aktiviteter till en högre nivå, och samtidigt ansluter sig, till kärnan av hängivna troende, en större grupp människor, som ännu inte är bahá’íer men engagerar sig entusiastiskt i Planens kärnaktiviteter. I vissa avancerade kluster framträder redan strukturer för administrering av intensiv tillväxt. Nationella andliga råd ombesörjer i sina länder behoven hos alla kluster, samtidigt som de har lärt sig värdet i att rikta särskild uppmärksamhet på vissa prioriterade kluster som är speciellt lovande. De uppmuntrar och utvecklar dem tills de personliga resurser som har byggts upp genom träningsinstituten förmår dem att bli centra för snabb, hållbar tillväxt.

12.3. Som förutsetts visar sig träningsinstituten vara en motor för tillväxt. En stor majoritet av de Nationella andliga råden har, i uppskattningen av sina respektive samfunds möjligheter och behov, valt att anta det kursmaterial som utarbetats av Ruhi-institutet, då de funnit att detta bäst tillgodoser Planens behov. Detta har ytterligare en fördel - att samma material har översatts till många språk och var än bahá’íer reser finner de andra vänner som följer samma väg och känner till samma böcker och metoder.

12.4. Ett kaotiskt internationellt samhälle, som slits av motstridiga uppfattningar och intressen, ansätts av ökande terrorism, laglöshet och korruption, och fräts sönder av ekonomiskt misslyckande, fattigdom och sjukdom. Mitt i detta samhälle blir bahá’í-samfundet alltmer synligt - inspirerat av en vision uppenbarad av Gud, byggt på solid grund, växande i styrka genom de processer som nu finns, och oförskräckt inför skenbara motgångar. Ett år sedan sågs ett exempel på bahá’í-världens förmåga att hantera oväntade situationer, när en serie faror krävde att det Internationella bahá’í-konventet ställdes in. Valet av Universella rättvisans hus anordnades vid rätt tid och Planen fortskred utan ett enda uteblivet steg. Samtidigt var det möjligt, trots upplösningen och kaoset i livet i Irak, att kontakta bahá’íerna i det landet och ombilda deras Lokala andliga råd. Vi tillkännager nu med oerhörd glädje valet denna riḍván av det Nationella andliga rådet för Iraks bahá’íer. Det har återupprättats efter mer än trettio år av kvävande förtryck och har fått sin rättmätiga plats i det internationella bahá’í-samfundet.

12.5. Det som den Gudomliga planen kräver i denna fas är att vi med fortsätter i samma riktning med tilltro och dynamik, och inte låter oss skrämmas av de stormar som slår ned på mänskligheten. Var försäkrade om att den Välsignade Skönheten kommer att vägleda er och att de högsta härskarorna kommer att förstärka alla era insatser för framgången för Hans Tro.

 

Windows / Mac