Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2014

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Ba năm đã trôi qua từ lúc bắt đầu giai đoạn hiện nay trong việc mở ra Kế hoạch Thiêng liêng, một quyết tâm gắn bó tín đồ của Đức Baha'u'llah trong một nỗ lực tâm linh thống nhất. Chỉ còn hai năm nữa các bạn hữu của Thượng Đế sẽ kết thúc kế hoạch đã định. Hai hoạt động thiết yếu tiếp tục đẩy quá trình phát triển – dòng chảy đều đặn của những người tham gia qua các khóa đào tạo của Viện và chuyển động của các cụm theo đà phát triển liên tục. – cả hai đã được củng cố mạnh mẽ bởi năng lực phóng ra tại các hội nghị thanh niên vào năm rồi. Khả năng được mở rộng của thế giới Baha'i đã đạt được sự huy động số đông những người trẻ trong lãnh vực phụng sự giờ đây có thể mang lại lợi ích nhiều hơn. Vì trong thời gian còn lại, nhiệm vụ quan trong của việc củng cố các chương trình phát triển hiện hữu và bắt đầu cho những chương trình mới đang khẩn trương tiến hành. Cộng đồng Tối Đại Danh đạt được tư thế tốt, trước khi kết thúc giai đoạn này, để gia tăng số cụm có các chương trình như thế đạt đến hai ngàn (cụm) cho mục tiêu còn lại.

Chúng ta vui mừng biết bao để thấy rằng nỗ lực này đang tiến bộ mạnh mẽ trải rộng bao la khắp các vùng trên thế giới, và trong sự đa dạng của những môi trường và hoàn cảnh trong số 3.000 cụm đã đạt được. Nhiều cụm đạt đà tiến qua việc áp dụng một vài phương hướng hành động đơn giản. Trong số các cụm khác, sau các chu kỳ hoạt động liên tiếp, số lượng các cá nhân sử dụng sáng kiến trong khuôn khổ Kế hoạch đã gia tăng và có cường độ hoạt động mạnh mẽ; vì chất lượng của quá trình giáo dục tâm linh được củng cố qua kinh nghiệm, các linh hồn sẳn sàng được thu hút để tham gia vào quá trình. Thỉnh thoảng có lúc hoạt động tạm lắng hoặc một chướng ngại cho con đường phía trước; tìm sự hội ý về các lý do bế tắc, kết hợp với sự kiên nhẫn, lòng cam đảm và tính kiên trì, đà tiến lại đạt được. Trong rất nhiều cụm, chương trình phát triển đang gia tăng về phạm vi và sự phức tạp, tương ứng với sự gia tăng khả năng của ba thành phần chính của Kế hoạch – cá nhân, cộng đồng và cơ cấu của Chánh Đạo – để tạo ra một môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Và chúng tôi hài lòng rằng, như được thấy trước, có một số cụm đang phát triển nơi mà hàng trăm cá nhân hoặc hơn nữa giờ đây đang dễ dàng liên kết với hàng ngàn người hoặc hơn trong việc đan kết khuôn mẫu của đời sống tâm linh, năng động và biến đổi. Dĩ nhiên, căn bản của quá trình từ lúc bắt đầu là một chuyển động tập thể hướng đến tầm nhìn về sự thịnh vượng vật chất lẫn tâm linh được thiết lập bởi Ngài là Đấng Ban Đời sống của Thế giới. Nhưng khi số đông như thế được thu hút, hoạt động của toàn bộ dân chúng trở nên dễ nhận thấy.

Hoạt động này đặc biệt hiển nhiên tại các cụm nơi mà địa phương có Đền thờ Baha'i (Mashriqu'l- Adhkar) được xây dựng. Điều đó là một ví dụ tại Vanuatu. Các bạn hữu sống trên đảo Tanna đã thực hiện một nỗ lực cao nhất để gia tăng sự hiểu biết về Đền thờ Baha'i đã có kế hoạch, và đã gắn kết không dưới một phần ba (1/3) của 30.000 cư dân trên đảo trong việc mở rộng cuộc trò chuyện về ý nghĩa của Đền thờ Baha'i trong nhiều cách khác nhau. Khả năng duy trì cuộc chuyện trò vui vẻ giữa nhiều người đã được tinh luyện qua nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ giáo lý của Đức Baha'u'llah và mở rộng tầm với của viện đào tạo đầy sinh động. Các nhóm thiếu niên trên đảo đặc biệt phát triển mạnh nhờ vào sự hỗ trợ thúc đẩy của những người lãnh đạo tại địa phương (xã trưởng) những người thấy việc gia tăng năng lực tâm linh cho những người tham dự như thế nào. Được cổ vũ bởi sự thống nhất và hiến dâng ở nơi họ, những người trẻ này không chỉ xua đuổi tình trạng thiếu sinh lực của sự thụ động nơi bản thân họ mà qua nhiều dự án thực tế khác nhau, họ còn tìm ra phương cách để làm việc cho cộng đồng của họ tốt đẹp hơn và thành quả là họ gồm tất cả những người thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bố mẹ của họ, đã được phấn khởi trong hoạt động xây dựng. Trong số các tín đồ và xã hội rộng lớn, tính hào phóng của họ có thể hướng về Hội đồng Tinh thần Địa phương để tìm sự hướng dẫn và giải pháp cho những tình huống khó đang được nhìn nhận, và đáp lại, các quyết định của các Hội đồng Tinh thần được mô tả tăng dần bởi sự khôn ngoan và nhạy cảm. Có nhiều điểm ở đây cần chỉ rõ rằng khi các yếu tố của khung sườn Kế hoạch cho hành động được kết hợp vào vào sự cố kết của toàn cục, ảnh hưởng trên dân chúng có thể sâu sắc. Và nó tương phản với cơ sở củng cố và phát triển đang tiến hành – chu kỳ thứ ba mươi của chương trình tăng trưởng sâu rộng mới đây đã kết luận – rằng các bạn hữu đang khám phá tích cực, với số cư dân còn lại trên đảo, những gì nói đến Đền thờ Baha'i (Mashriqu'l-Adhkar), “một trung tâm chung cho linh hồn con người” được dựng lên giữa họ. Với sự giúp đỡ tích cực của các lãnh đạo truyền thống, những cư dân ở đảo Tanna đã dâng hiến không dưới một trăm ý tưởng thiết kế cho Đền thờ Baha'i, chứng minh quy mô mà Đền thờ đã thu hút nhiều khả năng sáng tạo và mở ra triển vọng vô cùng thú vị cho ảnh hưởng nó tạo ra nhằm áp dụng vào đời sống trú ngụ bên dưới bóng mát của Đền thờ Baha'i.

Điều mô tả phấn khích này cũng xảy ra trong nhiều cụm đạt tiến bộ nơi mà việc ứng dụng giáo lý của Đức Baha'u'llah đang mang lại những điều kiện sống trong các khu láng giềng và làng xã. Tại mỗi khu ấy, một người đang học để gia tăng sự hiểu biết về Bản thân của Đức Baha'u'llah, qua phản ánh kinh nghiệm, hội ý và học tập cách để tác động vào chân lý cất giữ trong Mặc khải của Ngài, sao cho nhóm người có tâm linh rộng lớn luôn gắn kết nhau thân thiết bởi mối quan hệ phụng sự và thờ phương chung.

Trong nhiều cách, các cộng đồng đã đạt tiến bộ xa nhất đang ghi dấu ấn một con đường mời gọi cho những cộng đồng khác đi theo. Còn những gì là mức độ hoạt động trong một cụm, đó là khả năng cho việc học tập trong số các bạn hữu tại địa phương, trong khung sườn chung, các tiến bộ được nuôi dưỡng theo con đường phát triển. Mọi người chia sẻ trong công trình này; sự đóng góp của mỗi người sẽ làm phong phú cho toàn thể. Các cụm năng động nhất là những cụm trong đó, không quan tâm về nguồn lực cộng đồng có hay số hoạt động được thực hiện, các bạn hữu đánh giá rằng nhiệm vụ của họ là nhận diện những gì cần cho sự tiến bộ xảy ra – khả năng non trẻ phải được nuôi dưỡng, kỹ năng mới phải đạt được, những người khởi đầu về một nỗ lực còn thiếu kinh nghiệm phải được đồng hành, không gian cho việc phản ánh phải được vun trồng, nỗ lực tập thể phải được phối hợp – và rồi tìm ra những cách sáng tạo trong đó thời gian và nguồn lực cần thiết phải sẵn sàng để thực hiện sự tiến bộ đó. Điều rất thực tế rằng mỗi hoàn cảnh tiêu biểu cho những thách thức riêng của nó đang có thể có ở mọi cộng đồng không đơn giản để hưởng lợi từ những gì đang học được trong phần còn lại của thế giới Baha'i mà cũng để bổ sung cho khối kiến thức đó. Hiểu biết thực tại này phải thoát ly khỏi sự tìm kiếm vô ích các công thức hành động xơ cứng trong khi vẫn cho phép sự hiểu biết sâu sắc được thu nhặt trong những môi trường đa dạng để tìm hiểu tiến trình phát triển khi nó đạt được một dạng riêng trong chính môi trường chung quanh đó. Phương pháp toàn bộ này là hoàn toàn khác với quan niệm hẹp của cụm từ “thành công” và “thất bại” đã nuôi dưỡng sự cuồng tín hoặc làm tê liệt ý chí. Dứt bỏ là cần thiết. Khi cố gắng được mở rộng hoàn toàn vì Thượng Đế thì mọi việc xảy ra tùy thuộc vào Ngài và mọi thắng lợi đạt được nhân Danh Ngài là một cơ hội để ngợi ca Ngài.

Rất nhiều Thánh thư của Chánh Đạo chúng ta mô tả mối quan hệ giữa nỗ lực áp dụng (Thánh thư) và sự trợ giúp thiên liêng được ban phát để đáp lại: Trong một Kinh bản của Đức Thầy, Ngài đã lại đoan chắc: “Nếu ngươi nỗ lực, điều chắc chắn rằng những hào quang này sẽ chiếu rọi, những đám mây ơn phước này sẽ tuôn mưa, những làn gió ban phát đời sống này sẽ thổi mạnh, hương thơm ngọt ngào này sẽ lan tỏa rộng khắp.” Trong những cuộc viếng thăm thường xuyên của chúng tôi đến các Thánh Lăng Thiêng liêng, chúng tôi nhiệt thành cầu xin Đấng Toàn năng rằng Ngài giúp duy trì và củng cố cho đạo hữu, để nỗ lực của đạo hữu đạt tới những ai chưa quen với giáo lý thiêng liêng và củng cố họ trong Chánh Đạo của Ngài được nhiều ơn phước, và rằng niềm tin của đạo hữu vào ơn phước vô hạn của Ngài được vững bền. Trong sự nguyện cầu của chúng tôi luôn luôn nhớ tới quý đạo hữu và sẽ không bao giờ quên lòng chân thành của quý đạo hữu về các hoạt động hiến dâng trong sự khẩn cầu của chúng tôi. Khi chúng tôi suy gẫm về các nhu cầu cấp bách đặt trước tín đồ của Đấng Phúc Mỹ cho hai năm tới, lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Thầy để hành động là một sự kích lệ tinh thần: “Hãy xé toạt bức màng che, dịch chuyển các chướng ngại, biếu tặng dòng sinh thũy, và hướng đến con đường cứu rỗi.”

 

Windows / Mac