Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2013

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1 “Thánh Kinh của Thượng Đế đã mở rộng, và Thánh ngôn của Ngài hiệu triệu nhân loại đến với Ngài. “ Bằng những ngôn từ thanh thoát ấy, Ngòi Bút Tối cao mô tả sự xuất hiện của ngày đoàn viên và hòa hợp.” Đức Baha’u’llah tiếp tục phán: “Hỡi các bạn hữu của Thượng Đế, hãy lắng nghe tiếng nói của Đấng mà thế gian đã hiểu lầm, và hãy giữ chắc lấy bất cứ điều gì sẽ tôn vinh Chánh Đạo của Ngài.” Ngài cũng khuyên bảo tiếp các tín đồ của Ngài: “Với tình thân ái cao độ và trong tinh thần bằng hữu hoàn hảo, hãy hội ý với nhau và hiến dâng những ngày giờ quí báu trong cuộc đời các ngươi cho sự cải thiện thế giới và quảng bá Nền Chánh Đạo của Ngài là Đấng Chúa Cố cựu và Tối thượng của tất cả muôn loài.”

2 Thưa quí bạn đồng sự thương yêu: Lời công bố sôi động này đến với tâm trí đầy bất chợt khi chúng tôi thấy những nỗ lực tận tụy của quí đạo hữu khắp nơi trên thế giới đáp ứng lời kêu gọi của Đức Baha’u’llah. Sự đáp ứng hoành tráng lời hiệu triệu của Ngài có thể được chứng kiến khắp mọi phía. Đối với những người tạm dừng lại để suy ngẫm về sự tiến triển của Kế hoạch Thiêng liêng, thì không thể nào không thấy uy lực vốn có trong Thánh ngôn của Thượng Đế nổi bật trong tâm hồn những người nam và nữ, trẻ em và thanh niên, từ nước này đến nước khác, từ cụm này đến cụm khác.

3 Một cộng đồng rộng khắp thế giới đang tinh luyện năng lực để hiểu thực thể trực tiếp của mình, các khả năng của mình, ứng dụng sáng suốt các phương pháp và công cụ của Kế hoạch Năm Năm. Đúng như mong đợi, kinh nghiệm đang tăng nhanh tại những cụm nơi các lĩnh vực học tập được phát triển đầy ý thức. Ở các nơi ấy, phương tiện để giúp con số cá nhân đang gia tăng nhằm tăng cường năng lực của họ để phụng sự đã được hiểu biết thấu đáo. Một Viện giáo lý đầy khí lực hoạt động với tư cách trụ cột của các nỗ lực cộng đồng đẩy mạnh Kế họach, càng sớm càng tốt, các kỹ năng và tài ba phát triển qua sự tham gia các khóa học của Viện được triển khai nơi diễn trường. Một số cá nhân, qua tương tác xã hội hằng ngày, đã gặp những linh hồn rộng mở để tìm hiểu các vấn đề tâm linh, được thực hiện trong những phạm vi đa dạng; một số khác ở vào vị trí đáp ứng sự nhạy cảm trong một thôn xã hoặc khu láng giềng, có lẽ được tái bố trí tại chỗ. Những con số người đang tăng đứng lên gánh vác trách nhiệm, mở rộng hàng ngũ những người phụng sự với tư cách hướng dẫn viên, hoạt náo viên, giáo viên lớp thiếu nhi, những người quản lý và điều phối, hoặc những người làm việc khác để hỗ trợ công trình chung. Sự dấn thân của các bạn trong học tập thể hiện qua nỗ lực bền bỉ trong sự cố gắng cho bản thân và ước muốn đồng hành với các bạn khác. Hơn nữa, họ có thể duy trì hai mặt bổ sung cho nhau trong mô hình hành động phát triển trong cụm thật vững chắc trước mắt: thứ nhất, các chu kỳ sinh hoạt ba tháng, mạch đập nhịp nhàng của chương trình tăng trưởng – và thứ hai, các giai đoạn nổi bật của chương trình giáo dục cho thiếu nhi, cho thiếu niên, cho thanh niên và người lớn. Trong khi hiểu thật rõ mối liên hệ gắn liền ba giai đoạn này, các đạo hữu đã ý thức rằng mỗi giai đoạn có tính năng động riêng, yêu cầu riêng và giá trị riêng. Trên tất cả, họ ý thức về sự vận hành của các lực lượng tâm linh hùng vĩ, mà tác động có thể nhận thấy thật nhiều trong dữ liệu về lượng, phản ánh sự tiến bộ của cộng đồng cũng như trong hàng loạt bản mô tả các thành quả. Điều đặc biệt đầy hứa hẹn là có thật nhiều những nét nổi bật và dễ thấy này biểu trưng cho các cụm tiến xa nhất cũng hiển hiện trong các cộng đồng vào thời điểm thật sớm sủa trong bước phát triển.

4 Khi kinh nghiệm của các bạn đã được khơi sâu, năng lực để nuôi dưỡng trong cụm một mô hình đời sống phong phú và phức tạp, bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người, đã xuất hiện. Chúng tôi hài lòng biết bao khi nhận thấy nhiều nhận thức, mà các tín đồ đã đạt được trong nỗ lực của bản thân. Ví dụ, họ đánh giá đúng rằng sự triển khai lần hồi của Kế hoạch ở cấp cụm là một quá trình năng động, một quá trình thiết yếu phức tạp và không thể giản đơn hóa được. Họ thấy nó tiến triển như thế nào khi họ gia tăng năng lực trong cả hai mặt tạo nguồn nhân lực, điều phối và tổ chức tốt hành động của những người đứng lên phụng sự. Các bạn nhận thức rằng khi các năng lực này được nâng cao, thì nó có thể hòa nhập trong một phạm vi những sáng kiến rộng lớn hơn. Đồng thời họ cũng nhận biết rằng khi nét mới xuất hiện, thì cần quan tâm đặc biệt trong một thời gian, nhưng điều này không thể nào làm suy giảm ý nghĩa của các mặt khác trong công trình xây dựng cộng đồng của họ. Vì họ hiểu rằng nếu học tập là cách hoạt động của mình, họ phải nhạy bén với tiềm năng được cống hiến bởi bất cứ công cụ nào của Kế hoạch tỏ ra thích hợp với một điểm cụ thể trong thời gian, và khi được kêu gọi đầu tư năng lực lớn hơn trong việc triển khai, tuy nhiên, không thể để mọi người phải bận bịu với cùng một phương diện của Kế họach. Các bạn cũng đã học hỏi được rằng không cần thiết tập trung chú ý vào giai đoạn mở rộng của từng chu kỳ trong chương trình phát triển phải hướng về cùng một mục đích. Điều kiện có thể đòi hỏi rằng trong một chu kỳ nào đó, ví dụ, sự chú ý chủ yếu nhắm vào mời gọi các linh hồn chấp nhận Chánh Đạo thông qua nỗ lực truyền giáo chuyên sâu, tiến hành với tư cách cá nhân hay tập thể, trong một chu kỳ khác, sự tập trung chú ý có thể là nhân lên hoạt động cốt lõi đặc biệt nào đó.

5 Ngoài ra, các bạn cũng ý thức rằng công việc của Chánh Đạo diễn tiến với những tốc độ khác nhau ở những nơi khác nhau với lý do chính đáng – xét cho cùng là một hiện tượng hữu cơ – họ thấy vui và được khích lệ từ mọi trường hợp tiến bộ mà họ chứng kiến. Hẳn nhiên, họ nhận biết lợi ích nảy sinh từ đóng góp của mỗi cá nhân vào sự tiến bộ của toàn thể, và như thế việc phụng sự của mỗi người, ứng với các khả năng tạo nên trong hoàn cảnh mỗi người, đều được mọi người hoan nghênh. Các cuộc họp mặt phản ánh càng được xem là cơ hội mà các nỗ lực của cộng đồng, gồm toàn bộ, đều tùy vào việc thảo luận nhiệt tình và phấn chấn. Người tham dự học về những gì được hoàn thành do công lao của mình trong ánh sáng đó, và nâng cao tri thức mình về quá trình tăng trưởng bằng cách tiếp thu những lời khuyên của các cơ cấu và rút ra những kinh nghiệm từ các bạn đồng đạo. Kinh nghiệm ấy cũng được chia sẻ trong nhiều không gian khác nêu lên trong cuộc hội ý của các đạo hữu dấn thân mạnh mẽ trong những công trình đặc biệt, dù họ đang theo đuổi đường lối hành động chung hoặc phụng sự trong một phần cụ thể của cụm. Tất cả những nhận thức này được phát hiện trong sự đánh giá sâu rộng rằng sự tiến bộ được thành đạt dễ dàng trong một môi trường thấm nhuần tình thương yêu – một môi trường trong đó các khuyết điểm được bỏ qua một cách kiên trì, các trở ngại được lướt thắng với tính nhẫn nại, và các phương pháp thử nghiệm được chấp nhận với lòng nhiệt thành. Thế nên, qua sự chỉ đạo khôn ngoan của các cơ cấu và các cơ quan của Chánh Đạo vận hành ở mọi cấp, những hoạt động của các đạo hữu, dù thuộc về cá nhân một cách khiêm tốn, cũng hòa quyện vào nỗ lực tập thể để bảo đảm rằng sự nhạy cảm đối với lời kêu gọi của Đấng Phúc Mỹ được nhận diện nhanh chóng và nuôi dưỡng thật hiệu nghiệm. Một cụm trong tình trạng này rõ ràng là một cụm ở đó các mối liên hệ giữa cá nhân, cơ cấu và cộng đồng – là ba nhân tố chính của Kế họach –đều tiến triển vững chắc.

6 Từ cảnh tượng hoạt động đầy mạnh mẽ này, có một viễn cảnh đáng lưu ý đặc biệt. Trong thông điệp gửi đến quí đạo hữu ba năm trước, chúng tôi đã bày tỏ niềm hy vọng rằng , trong các cụm với chương trình phát triển sâu rộng được triển khai, các bạn sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn về các cách xây dựng cộng đồng bằng việc mở rộng những trung tâm hoạt động mạnh mẽ trong các khu láng giềng và thôn xã. Niềm hy vọng của chúng tôi đã được vượt qua, vì ngay cả trong những cụm mà chương trình tăng trưởng chưa đạt tới mức sâu rộng, nỗ lực của một số ít bạn tiến hành các hoạt động cốt lõi tại khu dân cư ở các khu vực nhỏ nhiều lần đã chứng tỏ là có hiệu quả. Trong bản chất, phương pháp này tập trung vào việc hưởng ứng giáo lý của Đức Baha’u’llah về các khối dân cư đã sẵn sàng cho sự biến cải tâm linh mà Mặc khải của Ngài khơi lên. Nhờ tham gia vào quá trình giáo dục thúc đẩy bởi Viện giáo lý, họ đã được động viên để từ bỏ sự thờ ơ, tính lãnh đạm tiêm nhiễm từ các lực lượng xã hội, và trái lại cùng theo đuổi các mô hình hành động chứng tỏ biến cải được cuộc sống. Ở đâu phương pháp này được xúc tiến trong ít năm tại những khu láng giềng hoặc thôn xã, và các đạo hữu duy trì sự tập trung chú ý, thì lần hồi những kết quả nổi bật trở nên hiển nhiên thật không ngờ. Các thanh niên được tăng lực để nhận lãnh trách nhiệm giúp các thanh niên khác trẻ hơn ở quanh mình. Các thế hệ lớn hơn hoan nghênh sự đóng góp của thanh niên vào các cuộc thảo luận đầy ý nghĩa về các giáo vụ của toàn thể cộng đồng. Với người trẻ cũng như người già, kỷ luật được vun bồi qua quá trình giáo dục của cộng đồng tạo năng lực cho việc hội ý, và những không gian mới xuất hiện cho những cuộc đàm thoại có mục đích. Tuy nhiên sự thay đổi không chỉ giới hạn đối với người Baha’i, mà những người tham gia các họat động cốt lõi được kêu gọi trong Kế họach, cũng có thể kỳ vọng hợp lý là chấp nhận những cách suy nghĩ mới theo thời gian. Chính tinh thần về nhiệm vụ rất có ảnh hưởng. Thái độ sùng kính thành hình trong một thành phần dân cư rộng rãi. Những biểu lộ về sự bình đẳng nam nữ trở nên phổ biến hơn. Việc giáo dục trẻ em, nữ cũng như nam, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Tính chất các mối liên hệ trong gia đình – được khuôn đúc bởi những định kiến thuộc các thế kỷ xưa – thay đổi rõ rệt. Một ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trực tiếp và môi trường vật chất trở thành nổi bật. Cả đến tai họa của thành kiến, tỏa bóng tổn hại trên mọi xã hội, bắt đầu nhường bước cho sức mạnh toàn thắng của sự thống nhất. Tóm lại, công việc xây dựng cộng đồng trong đó các đạo hữu dấn thân vào đã ảnh hưởng đến các mặt của nền văn hóa.

7 Trong khi việc phát triển và củng cố đạt được tiến bộ vững chắc trong năm qua, các lãnh vực hoạt động quan trọng khác cũng tiến tới trước, thường song hành gần gũi với nhau. Một ví dụ chính là, các bước tiến ở cấp độ văn hóa được chứng kiến trong một số thôn xã và khu láng giềng là nhờ một phần không nhỏ vào điều đang được học tập từ việc Baha’i tham gia vào hoạt động xã hội. Văn phòng Phát triển Kinh tế và Xã hội của chúng tôi vừa chuẩn bị xong một tài liệu tinh lọc từ ba mươi năm kinh nghiệm tích lũy trên lãnh vực này từ khi Văn phòng này được thiết lập tại Trung tâm Baha’i Thế giới. Trong số những nhận định mà Văn phòng này đưa ra là các nỗ lực tham gia vào hoạt động xã hội đã được tạo lực đẩy quan trọng bởi Viện giáo lý. Đây không chỉ nhờ sự gia tăng nguồn nhân lực mà nó nuôi dưỡng. Những năng lực, phẩm chất và nhận thức tâm linh được vun bồi nhờ quá trình đào tạo của Viện tỏ ra quan trọng trong việc tham gia hoạt động xã hội cũng như trong đóng góp vào quá trình phát triển. Ngoài ra điều này được giải thích làm cách nào các lãnh vực công trình riêng biệt của cộng đồng Baha’i được điều hành bởi một khung sườn chung, tiến triển và có luận cứ bao gồm những yếu tố tăng lực lẫn nhau, mặc dù các yếu tố này biến thiên đa dạng trong những lãnh vực hoạt động khác nhau. Tài liệu chúng tôi vừa mô tả mới đây đã được chia sẻ với các HĐTTQG, và chúng tôi kêu gọi họ, trong hội ý với các Cố vấn, xem xét làm cách nào những khái niệm mà tài liệu nhận ra có thể giúp nâng cao các nỗ lực hiện có về hoạt động xã hội đang được theo đuổi dưới sự giúp đỡ của quý Hội đồng và nâng cao ý thức về tầm vóc đầy ý nghĩa của công trình Baha’i này. Điều này không nên diễn giải như là lời kêu gọi chung đối với hoạt động rộng rãi trong phạm vi này - sự xuất hiện của hành động xã hội diễn ra tự nhiên, khi một cộng đồng đang phát triển tăng sức mạnh – mà đã đến lúc quí đạo hữu phải suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của các việc này nhằm biến cải xã hội. Cao trào học tập diễn ra trong lãnh vực này đặt ra nhiều đòi hỏi đối với Văn phòng Phát triển Kinh tế và Xã hội, và cần thực hiện các bước để bảo đảm rằng sự vận hành của nó tiến triển một cách xứng tầm.

8 Một nét đáng lưu ý đặc biệt là trong 12 tháng qua đã có một bước tiến đều, trong đó cộng đồng Baha’i được nhận diện, trong những phạm vi rộng lớn đa dạng, với những nỗ lực thực hiện việc cải thiện xã hội trong sự cộng tác với những người đồng tâm. Từ diễn trường quốc tế đến đời sống cơ sở thôn xã, các nhà lãnh đạo tư tưởng thuộc mọi khuôn khổ hoạt động đã bày tỏ mối quan tâm rằng người Baha’i không những có lòng nghĩ đến hạnh phúc của loài người, mà còn có quan niệm đầy thuyết phục về nhu cầu cần phải hoàn thành với cả những phương tiện hiệu quả để thực hiện khát vọng nữa. Những biểu lộ sự ca ngợi và ủng hộ này cũng đến từ những nơi trước đây không ngờ tới. Ví dụ, ngay cả trong Khung nôi của Chánh Đạo, bất chấp các chướng ngại ác liệt do kẻ áp bức đặt để trên đường đi của mình, người Baha’i càng được nhận biết nhiều hơn vì những ý nghĩa sâu sắc trong thông điệp của họ đối với đất nước và được kính trọng vì quyết tâm không lay chuyển của họ trong việc đóng góp cho sự tiến bộ của quê hương mình.

9 Sự khổ đau mà người tín đồ ở Iran nhận chịu, đặc biệt trong những thập niên từ khi đợt sóng đàn áp mới nhất khởi diễn, đã thôi thúc các anh em và chị em của họ ở các nước khác đứng lên bảo vệ cho họ. Từ những cống hiến vô giá, vì kết quả của lòng kiên trì, cộng đồng Baha’i toàn thế giới đã tạo được, chúng tôi nêu một trường hợp trong việc này: một hệ thống đầy ấn tượng các cơ quan chuyên trách ở cấp quốc gia tỏ ra đủ năng lực phát triển các mối liên hệ có hệ thống với các chính phủ và tổ chức xã hội dân sự. Song song với việc này, quá trình các Kế họach nối nhau đã tinh luyện năng lực của cộng đồng tham gia các diễn đàn thịnh hành ở mọi không gian nơi chúng diễn ra – từ đàm đạo cá nhân đến các diễn đàn quốc tế. Tại cơ sở, sự tham gia trong loại công việc này tạo thành tự nhiên, qua cùng phương pháp hữu cơ là đặc trưng ngày càng tăng sự dấn thân của các đạo hữu vào hoạt động xã hội, mà không cần thiết có chủ tâm khơi gợi đặc biệt nào. Tuy nhiên, ở tầm quốc gia, thường được tập trung chú ý nhiều hơn vì chính các cơ quan tận tụy này đã hoạt động trên cả chục cộng đồng quốc gia, và việc này diễn ra phù hợp với việc học tập, hội ý phản hồi trong mô hình hoạt động quen thuộc và bổ ích. Để tăng cường nỗ lực này, để tạo thuận lợi cho việc học tập trong lĩnh vực này và để bảo đảm các bước diễn tiến ăn khớp với các công trình khác trong cộng đồng Baha’i, chúng tôi đã thành lập Văn phòng Đối thoại Công cộng tại Trung tâm Baha’i Thề giới Chúng tôi sẽ yêu cầu Văn phòng này giúp các HĐTTQG trong lãnh vực này bằng cách lần hồi thúc đẩy và phối hợp các hoạt động và hệ thống hóa kinh nghiệm.

10 Sự tiến bộ đầy khích lệ cũng đang diễn ra trên những lãnh vực khác. Tại Santiago, Chile, nơi Đền thờ Chính của Nam Mỹ đang được xây cất, công việc đang diễn tiến nhanh. Phần đúc móng, hạ tầng và hầm ngầm công trình đã hoàn thành, cùng với các trụ nâng phần thượng tầng kiến trúc. Mối ưu tư liên quan đến công trình này đang gia tăng, và ý thức chờ mong cũng đang dấy lên ở bảy quốc gia mà Đền thờ cấp Địa phương và cấp Quốc gia sẽ được xây dựng. Tại mỗi nước, việc chuẩn bị đã xúc tiến, và những đóng góp của tín đồ cho các Quỹ Đền thờ đã được sử dụng; tuy nhiên, những xem xét thực tế, như địa điểm, thiết kế, nguồn lực, chỉ mới thể hiện một mặt của công việc mà các đạo hữu phải gánh vác. Về cơ bản, đây là công trình tâm linh, trong đó toàn thể cộng đồng tham gia. Đức Thầy nhắc nhở Đền thờ là “nam châm thu hút ơn bổ sức thiêng liêng”, là “nền móng hùng vĩ của Thượng Đế”, và là “trụ cột vững chắc Nền Chánh Đạo của Thượng Đế”. Bất cứ nơi đâu nó được thành lập, tự nhiên nó là thành phần hợp nhất của quá trình xây dựng cộng đồng xung quanh nó. Tại những nơi mà Đền thờ xuất hiện, ở đó mối quan tâm về thực thể này càng thấm sâu vào hàng ngũ các lớp tín đồ, vốn nhận biết rằng đời sống tập thể của họ phải phản ánh càng lúc càng nhiều sự hiệp nhất trong thờ phượng và phụng sự mà Đền thờ thể hiện.

11 Như thế, trên mỗi trận tuyến, chúng tôi thấy cộng đồng Baha’i vận chuyển vững vàng lên phía trước, tiến bộ trong sự hiểu biết, nhiệt tình thủ đắc nhận thức từ kinh nghiệm, sẵn sàng nhận lãnh trách vụ mới khi nguồn lực cho phép, nhanh nhạy trong việc đáp ứng những đòi hỏi mới, ý thức về nhu cầu đảm bảo sự gắn bó giữa các lãnh vực hoạt động khác nhau trong đó cộng đồng tham gia, hoàn toàn tận tụy để hoàn thành sứ mạng. Nhiệt tình và lòng tận tụy hiển hiện trong sự sôi sục dâng trào phát sinh bởi việc công bố khoảng hai tháng trước về việc triệu tập 95 hội nghị thanh niên trên khắp thế giới. Chúng tôi rất hài lòng không chỉ bởi phản ứng của chính các thanh niên, mà còn bởi những bày tỏ sự ủng hộ của các thân hữu khác, đánh giá cao cách mà những tín đồ trẻ của Đức Baha’u’llah hành động như là lực đẩy quan trọng cho toàn bộ Nền Chánh Đạo.

12 Lòng tràn đầy hy vọng bởi những bằng chứng liên tiếp chúng tôi thấy trong việc quảng bá Sứ điệp của Đức baha’u’llah, sự tăng tầm ảnh hưởng, và mối quan tâm càng gia tăng về những lý tưởng tàng chứa trong Chánh Đạo. Trong mùa các Lễ tưởng niệm này, chúng tôi kêu gọi sự tưởng nhớ tới “Ngày lạc phúc tối cao” ấy, cách Thánh Lễ Ridvan này một thế kỷ rưỡi, khi lần đầu tiên Đấng Phúc Mỹ công bố Sứ mệnh trước các bạn đường của Ngài tại Vườn Najibiyyih. Từ địa điểm thánh thiện ấy, Thánh ngôn của Thượng Đế đã lan tỏa đến mọi thành phố, mọi bờ biển, hiệu triệu nhân loại đến gặp Đấng Chúa của mình. Và từ đoàn tùy tùng đầu tiên của những người yêu thương say men Thượng Đế ấy, một cộng đồng đa dạng về mục đích đã đơm bông, gồm những đóa hoa muôn sắc trong ngôi vườn do Ngài thiết lập. Với mỗi ngày trôi qua, những con số càng tăng các linh hồn vừa thức tỉnh hướng về Thánh lăng của Ngài trong nguyện cầu, nơi mà chúng tôi, trong vinh dự của Ngày chúc phúc ấy và trong sự cảm tạ về mọi ơn phước được ban xuống cộng đồng Tối Đại Danh, xin cúi đầu trong nguyện cầu tại Thánh điện Thiêng liêng.

 

Windows / Mac