Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Πέρασαν τα τρία χρόνια του Πενταετούς Σχεδίου. Οι διαδικασίες που κινητοποιήθηκαν στο Τετραετές Σχέδιο, ενισχυμένες μέσω της ξεχωριστής προσοχής για την Μπαχάι εκπαίδευση των παιδιών κατά την διάρκεια του Δωδεκάμηνου Σχεδίου, και συνεχιζόμενες ακούραστα κατά την διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών, εκπληρώνουν τώρα τις υψηλές ελπίδες με τις οποίες αυτές ξεκίνησαν. Σε κάθε μεριά του κόσμου οι τρεις συμμέτοχοι στο Σχέδιο - το άτομο, η κοινότητα και οι θεσμοί - παίζοντας ο καθένας έναν χαρακτηριστικό ρόλο ενδυναμώνουν ο ένας τις ενέργειες του άλλου. Οι κύριες δραστηριότητες των κύκλων μελέτης, των τάξεων παιδιών και των ευλαβικών συναντήσεων έχουν γίνει ουσιώδεις πλευρές και αλληλο-αυξανόμενα επιτεύγματα προσδίδοντας μεγαλύτερη ισχύ και επιτυχία σε όλα τα άλλα στοιχεία της Μπαχάι κοινοτικής ζωής. Οι ανθρώπινοι πόροι αυξάνονται, και τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια ανταποκρίνονται στις καινούριες απαιτήσεις αυτής της ανερχόμενης ζωτικότητας.

Η ικανότητα που οικοδομείται για την Μπαχάι εκπαίδευση των παιδιών σε όλον τον κόσμο είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή. Οι πρώτες προσπάθειες για την πνευματική ενδυνάμωση των εφήβων στέφονται με επιτυχία. Η κινητικότητα των συμπλεγμάτων από κάθε επίπεδο δραστηριότητας σε έναν υψηλότερο εξελίσσεται καλά και, καθώς προχωρά, ο πυρήνας των δηλωμένων πιστών ενώνεται με έναν μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων, όχι ακόμα Μπαχάι αλλά εμπλεκόμενοι με ενθουσιασμό στις κύριες δραστηριότητες του Σχεδίου. Ήδη εμφανίζονται σε συγκεκριμένα προχωρημένα συμπλέγματα δομές για τη διαχείριση εντατικής ανάπτυξης. Τα Εθνικά Συμβούλια, ενώ φροντίζουν για τις ανάγκες όλων των συμπλεγμάτων στις χώρες τους, έχουν μάθει την αξία της συγκέντρωσης ειδικής προσοχής σε συγκεκριμένα συμπλέγματα προτεραιότητας που υπόσχονται πολλά, ενθαρρύνοντας και αξιοποιώντας τα μέχρις ότου οι ανθρώπινοι πόροι που έχουν καλλιεργήσει μέσω των εκπαιδευτικών ινστιτούτων να τους καταστήσει ικανούς να γίνουν κέντρα γρήγορης, βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως είχε προβλεφθεί, το εκπαιδευτικό ινστιτούτο αποδεικνύεται να είναι μια μηχανή ανάπτυξης. Εκτιμώντας τις ευκαιρίες και τις ανάγκες των αντίστοιχων κοινοτήτων τους, η μεγάλη πλειοψηφία των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν το υλικό μαθημάτων που έχει σχεδιασθεί από το Ινστιτούτο Ρουχί, βρίσκοντας αυτά να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του Σχεδίου. Αυτό είχε το παράπλευρο όφελος ότι το ίδιο υλικό έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και, οπουδήποτε ταξιδεύουν οι Μπαχάι, βρίσκουν άλλους φίλους που ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι και είναι οικείοι με τα ίδια βιβλία και μεθόδους.

Μια χαοτική διεθνής κοινότητα, σπαραγμένη από συγκρουόμενες αντιλήψεις και συμφέροντα, δέχεται επιθέσεις από την ανερχόμενη τρομοκρατία, ανομία και διαφθορά, και είναι διαβρωμένη από την οικονομική αποτυχία, την φτώχεια και τη νόσο. Εν μέσο της η Μπαχάι κοινότητα γίνεται όλο και περισσότερο ορατή, εμπνεόμενη από ένα θείο αποκαλυμμένο όραμα, κτίζοντας πάνω σε στερεά θεμέλια, αναπτύσσοντας δυνάμεις μέσω των διαδικασιών που λαμβάνουν τώρα χώρα, και απτόητη από τις φαινομενικές ανακοπές. Ένα παράδειγμα της ικανότητας του Μπαχάι κόσμου να ανταποκριθεί σε απρόσμενες καταστάσεις εμφανίστηκε πριν ένα χρόνο, όταν πολλαπλοί κίνδυνοι ανάγκασαν την ακύρωση της Διεθνούς Μπαχάι Συνέλευσης. Η εκλογή του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης έγινε κανονικά και το Σχέδιο προχώρησε χωρίς να χαθεί ένα βήμα. Ταυτόχρονα, παρά την προσωρινή αναστάτωση και το χάος της ζωής στο Ιράκ, ήταν δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τους Μπαχάι σε εκείνη την χώρα και να ανασυγκροτήσουμε τα Τοπικά Πνευματικά τους Συμβούλια. Τώρα ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά την εκλογή, αυτό το Ρεζβάν, του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου των Μπαχάι του Ιράκ, που επανέρχεται μετά από πάνω από τριάντα χρόνια άκαμπτης καταπίεσης, για να πάρει την δικαιωματική του θέση στην διεθνή Μπαχάι κοινότητα.

Αυτό που το Θεϊκό Σχέδιο απαιτεί σε αυτό το στάδιο είναι εμείς να συνεχίζουμε γεμάτοι αυτοπεποίθηση και δυναμικά στην παρούσα κατεύθυνση, απτόητοι από τις θύελλες που κτυπούν επανειλημμένα τον κόσμο της ανθρωπότητας. Να είστε σίγουροι ότι η Ευλογημένη Ωραιότητα θα καθοδηγήσει τα βήματά σας και οι Στρατιές του Ύψιστου Πλήθους θα ενισχύσει κάθε σας προσπάθεια για την πρόοδο της Πίστης Του.

 

Windows / Mac