Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2010

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Με καρδιές γεμάτες θαυμασμό για τους οπαδούς του Μπαχάολλα, έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι, καθώς ξεκινά αυτή η πλέον χαρμόσυνη περίοδος του Ρεζβάν, υπάρχει σε κάθε ήπειρο της υφηλίου και ένα νέο συμπλήρωμα εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης σε εξέλιξη, φέρνοντας το σύνολό τους παγκοσμίως, πάνω από το ορόσημο των 1500, εξασφαλίζοντας έτσι το στόχο του Πενταετούς Σχεδίου, ένα χρόνο νωρίτερα από την λήξη του. Κλίνουμε την κεφαλή μας σε ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για το εκπληκτικό αυτό επίτευγμα, αυτή τη σημαίνουσα νίκη. Όλοι όσοι μόχθησαν στο πεδίο θα εκτιμήσουν τη χάρη που Εκείνος έχει απονείμει στην κοινότητά Του, δίνοντάς της ένα έτος ολόκληρο για την ενδυνάμωση του προτύπου εξάπλωσης και σταθεροποίησης, εδραιωμένο πλέον παντού, ως προετοιμασία για τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει στο επόμενο παγκόσμιό της εγχείρημα – ένα σχέδιο διάρκειας πέντε ετών, το πέμπτο στη σειρά, με ξεκάθαρο στόχο την επίσπευση της διαδικασίας της εισόδου κατά στρατιές.

2. Καθώς στεκόμαστε σ’ αυτήν την εορταστική περίσταση, παρακινούμαστε να διευκρινίσουμε ότι αυτό που προκαλεί ένα τόσο βαθύ συναίσθημα υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης στις καρδιές μας δεν είναι τόσο ο αριθμητικός άθλος που έχετε επιτύχει, που είναι όντως αξιοσημείωτος, όσο ένας συνδυασμός εξελίξεων στο βαθύτερο επίπεδο του πολιτισμού, όπως το επίτευγμα αυτό μαρτυρά. Μεταξύ αυτών, κυρίαρχη είναι η αύξηση που έχουμε παρατηρήσει στην ικανότητα των φίλων να συνομιλούν με άλλους για πνευματικά ζητήματα και να μιλούν με άνεση για το Πρόσωπο του Μπαχάολλα και την Αποκάλυψή Του. Έχουν κατανοήσει καλά ότι η διδασκαλία είναι μια βασική προϋπόθεση μιας ζωής γενναιόδωρης προσφοράς.

3. Σε πρόσφατα μηνύματα, έχουμε εκφράσει τη χαρά μας καθώς πιστοποιήσαμε τη σταθερή αύξηση στο ρυθμό διδασκαλίας ανά την υφήλιο. Η εκπλήρωση αυτής της θεμελιώδους πνευματικής υποχρέωσης του πιστού ήταν πάντα, και συνεχίζει να είναι, ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της Μπαχάι ζωής. Αυτό που απέδειξε η εδραίωση των 1.500 εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης, είναι το πόσο θαρραλέα και αποφασισμένη έχει γίνει η μάζα των πιστών στο να εξέλθουν από τον άμεσο κύκλο της οικογένειας και των φίλων, έτοιμοι να οδηγηθούν από το καθοδηγητικό Χέρι του Φιλεύσπλαχνου σε δεκτικές ψυχές όπου κι αν αυτές κατοικούν. Ακόμα και οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι τώρα πλέον υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες που συμμετέχουν σε περιοδικές εκστρατείες για να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας εδραιωμένους στην από κοινού κατανόηση, με εκείνους που άλλοτε θεωρούνταν ξένοι.

4. Στις προσπάθειές τους να παρουσιάσουν απέριττα και ξεκάθαρα, τα ουσιώδη της Πίστης, οι πιστοί έχουν ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από το διαφωτιστικό παράδειγμα στο Βιβλίο 6 του Ινστιτούτου Ρουχί. Η παρουσίαση αυτή, όταν εκτιμάται η λογική στο υπόβαθρό της και υποτάσσεται η έντονη παρόρμηση μετατροπής της σε μια φόρμουλα, δίνει αφορμή για μια συζήτηση μεταξύ δύο ψυχών – μία συζήτηση που διακρίνεται για το βάθος της κατανόησης που επιτυγχάνεται και τη φύση της σχέσης που εδραιώνεται. Στο βαθμό που η συζήτηση προχωράει πέρα από την αρχική συνάντηση και διαμορφώνονται γνήσιες φιλίες, μια άμεση διδασκαλική προσπάθεια αυτού του είδους μπορεί να γίνει καταλύτης για μια συνεχή πορεία πνευματικής μεταμόρφωσης. Το κατά πόσο η πρώτη επαφή με νέους φίλους σαν κι αυτούς θα εκμαιεύσει μία πρόσκληση εγγραφής στην Μπαχάι κοινότητα ή συμμετοχής σε μια από τις δραστηριότητές της δεν αποτελεί πολύ μεγάλη έγνοια. Πιο σημαντικό είναι κάθε ψυχή να νιώσει ευπρόσδεκτη να συμπράξει με την κοινότητα συνεισφέροντας στη βελτίωση της κοινωνίας, ξεκινώντας ένα μονοπάτι υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα, στο οποίο είτε στην αρχή είτε μετέπειτα, μπορεί να προκύψει και η επίσημη εγγραφή.

5. Η σπουδαιότητα αυτής της εξέλιξης δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Σε κάθε σύμπλεγμα, μόλις εδραιωθεί ένα σχέδιο δράσης που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνέπεια, πρέπει να δοθεί προσοχή στην ευρύτερη επέκτασή του μέσω ενός δικτύου από συνεργάτες και γνωστούς, ενώ, την ίδια στιγμή, οι ενέργειες θα εστιάζονται πάνω σε μικρότερες ομάδες του πληθυσμού, η καθεμιά από τις οποίες πρέπει να γίνει ένα κέντρο εντατικής δραστηριότητας. Σε ένα αστικό σύμπλεγμα, ένα τέτοιο κέντρο δραστηριότητας μπορεί να καθοριστεί καλύτερα από τα όρια μιας γειτονιάς· σε ένα σύμπλεγμα, το οποίο έχει κατά κύριο λόγο μη-αστικό χαρακτήρα, ένα μικρό χωριό θα προσέφερε ένα κατάλληλο κοινωνικό χώρο για αυτό το σκοπό. Εκείνοι που υπηρετούν σε τέτοιους χώρους, τόσο οι ντόπιοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες δάσκαλοι, ορθά θα έβλεπαν το έργο τους με τους όρους της δόμησης κοινοτήτων. Παρόλο που η πρώτη επαφή μπορεί να ενέχει πρόσκληση των κατοίκων ενός σπιτιού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το να προσδώσουν στις διδασκαλικές τους προσπάθειες τέτοιες ετικέτες όπως ‘πόρτα-πόρτα’, δεν θα ήταν δίκαιο για μια διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας του πληθυσμού να αναλάβει τη δική του πνευματική, κοινωνική και διανοητική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες, οι οποίες κινούν αυτή τη διαδικασία, και στις οποίες οι νέοι φίλοι προσκαλούνται να ενασχοληθούν –συναντήσεις που ενδυναμώνουν τον ευλαβικό χαρακτήρα της κοινότητας· τάξεις που γαλουχούν τις τρυφερές καρδιές και το νου των παιδιών· ομάδες που κατευθύνουν τις ορμητικές ενέργειες των εφήβων· κύκλοι μελέτης, ανοιχτοί σε όλους, που καθιστούν ικανά άτομα ποικίλων καταβολών να προοδεύσουν με ίσους όρους και να εξερευνούν την εφαρμογή των διδασκαλιών στην ατομική και τη συλλογική τους ζωή– μπορεί κάλλιστα να χρειαστεί να διατηρηθούν για ένα διάστημα με την έξωθεν του ντόπιου πληθυσμού βοήθεια. Εντούτοις, πρέπει να είναι αναμενόμενο ότι ο πολλαπλασιασμός αυτών των κεντρικών δραστηριοτήτων σύντομα θα συντηρείται από ανθρώπινους πόρους μέσα από την ίδια τη γειτονιά ή από το ίδιο το χωριό– από άνδρες και γυναίκες πρόθυμους να βελτιώσουν τις υλικές και πνευματικές συνθήκες του περίγυρού τους. Τότε θα πρέπει να αναδυθεί σταδιακά, ο ρυθμός της κοινοτικής ζωής σε αναλογία με την ικανότητα ενός αναπτυσσόμενου πυρήνα ατόμων αφοσιωμένων στο όραμα του Μπαχάολλα για μια νέα Παγκόσμια Τάξη.

6. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η δεκτικότητα εκφράζεται ως προθυμία να συμμετάσχουν στη διαδικασία δόμησης κοινοτήτων που τίθεται σε κίνηση από τις κεντρικές δραστηριότητες. Στο ένα μετά το άλλο, στα συμπλέγματα όπου εξελίσσεται ένα εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το έργο των φίλων για το ερχόμενο έτος είναι να διδάσκουν σε έναν ή περισσότερους δεκτικούς πληθυσμούς, εφαρμόζοντας μια άμεση μέθοδο στην παρουσίαση των θεμελιωδών αρχών της Πίστης τους και να βρουν εκείνες τις ψυχές που λαχταρούν να απαλλαγούν από το λήθαργο που τους έχει επιβληθεί από την κοινωνία και να εργαστούν δίπλα – δίπλα στις γειτονιές και τα χωριά τους, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της συλλογικής μεταμόρφωσης. Εάν, με τον τρόπο αυτό, οι φίλοι εμμείνουν στις προσπάθειές τους να μάθουν τους τρόπους και τις μεθόδους της δόμησης κοινοτήτων σε μικρή κλίμακα, είμαστε βέβαιοι ότι ο επί μακράν προσδοκώμενος στόχος της καθολικής συμμετοχής στις υποθέσεις της Πίστης, θα μεταβληθεί πολλές τάξεις μεγέθους και θα είναι χειροπιαστός.

7. Προκειμένου ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτήν την πρόκληση, οι φίλοι και οι θεσμοί που τους υπηρετούν θα πρέπει να ενισχύσουν τη διαδικασία του ινστιτούτου στο σύμπλεγμα, αυξάνοντας σημαντικά εντός των ορίων του τον αριθμό εκείνων που είναι ικανοί να ενεργούν ως επιμελητές των κύκλων μελέτης· επειδή πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ευκαιρία που προσφέρεται τώρα στους φίλους να καλλιεργήσουν μία παλλόμενη κοινοτική ζωή στις γειτονιές και στα χωριά, που χαρακτηρίζεται από μια τόσο οξεία αίσθηση του σκοπού, κατέστη δυνατή μόνο χάρη στις κρίσιμες εξελίξεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας σε εκείνη την πτυχή της Μπαχάι κουλτούρας που αφορά την εμβάθυνση.

8. Όταν το Δεκέμβριο του 1995 ζητήσαμε την εδραίωση των εκπαιδευτικών ινστιτούτων παγκοσμίως, το μοντέλο που επικρατούσε στην Μπαχάι κοινότητα για να βοηθήσει τους μεμονωμένους πιστούς να εμβαθύνουν τη γνώση τους για την Πίστη, αποτελείτο κυρίως από περιστασιακά προγράμματα και τάξεις, ποικίλης διάρκειας, καλύπτοντας διάφορα θέματα. Εκείνο το μοντέλο ικανοποιούσε τις ανάγκες μιας αναδυόμενης παγκόσμιας Μπαχάι κοινότητας που ήταν ακόμα σχετικά μικρή αριθμητικά και κύρια έγνοια της ήταν η γεωγραφική της εξάπλωση ανά την υφήλιο. Εντούτοις, είχαμε διευκρινίσει τότε ότι, εάν ήταν να επιταχυνθεί αισθητά η διαδικασία της εισόδου κατά στρατιές, θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια άλλη προσέγγιση μελέτης των γραφών, μια προσέγγιση η οποία θα ωθούσε μεγάλους αριθμούς στο πεδίο της δράσης. Εν προκειμένω, ζητήσαμε από τα εκπαιδευτικά ινστιτούτα να βοηθήσουν τις ολοένα αυξανόμενες κοινότητες των πιστών στην υπηρεσία της Υπόθεσης μέσω της προσφοράς μαθημάτων, τα οποία θα μετέδιδαν τις απαιτούμενες γνώσεις, ενοράσεις και δεξιότητες προκειμένου να φέρουν σε πέρας τα διαφορετικά καθήκοντα που σχετίζονται με την επιταχυνόμενη εξάπλωση και σταθεροποίηση.

9. Η ανάγνωση των γραφών της Πίστης και η προσπάθεια απόκτησης μιας επαρκέστερης κατανόησης της σπουδαιότητας της εκπληκτικής Αποκάλυψης του Μπαχάολλα είναι υποχρεώσεις που επωμίζεται ο κάθε ένας από τους οπαδούς Του. Όλοι εντέλλονται να βυθίζονται στον ωκεανό της Αποκάλυψής Του και να λαμβάνουν μερίδιο, ανάλογα με τις ικανότητες και τις κλίσεις τους, από τα μαργαριτάρια της σοφίας που βρίσκονται σ’ αυτόν. Υπό το φως αυτό, τοπικές τάξεις εμβάθυνσης, χειμερινά και θερινά σχολεία, και ειδικά οργανωμένες συγκεντρώσεις στις οποίες πιστοί με βαθιά γνώση στις γραφές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με άλλους ενοράσεις για συγκεκριμένα θέματα, αναδύθηκαν φυσικά ως εξέχοντα χαρακτηριστικά της Μπαχάι ζωής. Όπως ακριβώς η συνήθεια της καθημερινής ανάγνωσης των γραφών θα παραμείνει ένα αναπόσπαστο τμήμα της Μπαχάι ταυτότητας, έτσι και αυτές οι μορφές της μελέτης θα συνεχίσουν να κατέχουν μια θέση στη συλλογική ζωή της κοινότητας. Αλλά η κατανόηση των επαγωγικών συνεπειών της Αποκάλυψης, αναφορικά με την ατομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, αυξάνεται πολλαπλά όταν η μελέτη και η υπηρεσία συμπράττουν και υλοποιούνται ταυτόχρονα. Εκεί, στο πεδίο της υπηρεσίας, δοκιμάζεται η γνώση, εγείρονται ερωτήσεις από την πράξη και επιτυγχάνονται νέα επίπεδα κατανόησης. Στο σύστημα της εξ αποστάσεως μάθησης που πλέον έχει καθιερωθεί σε κάθε χώρα – τα πρωτεύοντα στοιχεία της οποίας περιλαμβάνουν τον κύκλο μελέτης, τον επιμελητή και το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Ρουχί – η παγκόσμια Μπαχάι κοινότητα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να καταστήσει ικανούς χιλιάδες, ή μάλλον εκατομμύρια, να μελετήσουν τις γραφές σε μικρές ομάδες με σαφή στόχο την εφαρμογή των Μπαχάι διδασκαλιών στην πράξη, προχωρώντας το έργο της Πίστης στο επόμενο στάδιο: τη βιώσιμη εξάπλωση και σταθεροποίηση μεγάλης κλίμακας.

10. Ας μην αποτύχει κανείς να εκτιμήσει τις δυνατότητες που δημιουργούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η παθητικότητα εκτρέφεται από τις δυνάμεις της κοινωνίας του σήμερα. Η επιθυμία για διασκέδαση γαλουχείται από την παιδική ηλικία, όλο και πιο αποτελεσματικά, καλλιεργώντας γενιές πρόθυμες να καθοδηγηθούν από οποιονδήποτε αποδειχτεί επιδέξιος στην πρόκληση επιφανειακών συγκινήσεων. Ακόμα και σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα οι σπουδαστές αντιμετωπίζονται ως δοχεία σχεδιασμένα να αποδέχονται πληροφορίες. Το ότι ο Μπαχάι κόσμος έχει επιτύχει την ανάπτυξη μίας κουλτούρας η οποία προωθεί έναν τρόπο σκέψης, μελέτης και δράσης, στην οποία όλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ότι βαδίζουν σε ένα κοινό μονοπάτι υπηρεσίας – στηρίζοντας ο ένας τον άλλον και προοδεύοντας μαζί, σεβόμενοι τη γνώση που κατέχει ο καθένας σε κάθε δεδομένη στιγμή και αποφεύγοντας την τάση να διαχωρίζονται οι πιστοί σε κατηγορίες όπως εμβαθυμένοι και απληροφόρητοι – είναι ένα επίτευγμα τεραστίων διαστάσεων. Και εντός αυτού έγκεινται οι δυναμικές ενός ασυγκράτητου κινήματος.

11. Είναι επιτακτικό, η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που καλλιεργείται στο επίπεδο του κύκλου μελέτης, να βελτιωθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ώστε να πραγματοποιηθεί η εν δυνάμει ικανότητα των ντόπιων πληθυσμών να δημιουργούν δυναμικές σαν κι αυτές. Πολλά θα επωμιστούν εκείνοι που υπηρετούν ως επιμελητές σ’ αυτόν τον χώρο. Δική τους θα είναι η πρόκληση να παρέχουν το περιβάλλον που έχει οραματιστεί το ινστιτούτο για τα μαθήματά του, ένα περιβάλλον που θα συντελεί στην πνευματική ενδυνάμωση των ατόμων, τα οποία θα φτάσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως ενεργούς φορείς της δικής τους μάθησης, ως πρωταγωνιστές μιας συνεχούς προσπάθειας να εφαρμόσουν τη γνώση για να επιφέρουν την ατομική και συλλογική μεταμόρφωση. Εάν αποτύχουν σ’ αυτό, όσοι κύκλοι μελέτης κι αν σχηματιστούν σ’ ένα σύμπλεγμα, δεν θα παραχθεί η απαραίτητη ώθηση για να επέλθει αλλαγή.

12. Αν έργο του επιμελητή είναι να φτάσει σε όλο και υψηλότερες βαθμίδες αρτιότητας, πρέπει να θυμόμαστε ότι η πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε μια περιοχή ή χώρα βαραίνει το εκπαιδευτικό ινστιτούτο. Ενώ προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων του, το ινστιτούτο ως δομή –από το συντονιστικό σώμα, στους συντονιστές σε διαφορετικά επίπεδα, έως τους επιμελητές που βρίσκονται στη βάση της κοινωνίας– πρέπει να δώσει ισοδύναμη έμφαση στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ως σύνολο, διότι, στην τελική ανάλυση, τα συνεχή ποσοτικά οφέλη θα εξαρτηθούν από την ποιοτική πρόοδο. Σε επίπεδο συμπλέγματος, ο συντονιστής πρέπει να εμπλέξει και την πρακτική εμπειρία και το δυναμισμό στις προσπάθειές του ή της να συνοδεύσει εκείνους που υπηρετούν ως επιμελητές. Θα πρέπει να διοργανώνει περιοδικές συναντήσεις ώστε να στοχάζονται πάνω στις προσπάθειές τους. Συναντήσεις, οργανωμένες για την επανάληψη της μελέτης τμημάτων επιλεγμένων από το υλικό του ινστιτούτου, μπορούν που και που να αποδειχτούν ωφέλιμες, αρκεί να μην εντυπώνουν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση. Οι ικανότητες ενός επιμελητή αναπτύσσονται προοδευτικά καθώς το άτομο εισέρχεται στο πεδίο της δράσης και βοηθάει άλλους να συνεισφέρουν στο στόχο της παρούσας σειράς παγκόσμιων Σχεδίων, μέσω της μελέτης της ακολουθίας των μαθημάτων και της εφαρμογής του πρακτικού στοιχείου τους. Καθώς άντρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών διανύουν την ακολουθία και ολοκληρώνουν τη μελέτη κάθε σειράς με τη βοήθεια των επιμελητών, είναι άλλοι αυτοί που θα πρέπει να στέκονται έτοιμοι για να τους συνοδεύσουν στις πράξεις υπηρεσίας που θα αναλάβει ο καθένας απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις δυνάμεις και τα ενδιαφέροντά του – και συγκεκριμένα οι συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για τα μαθήματα παιδιών, τις ομάδες εφήβων και τους κύκλους μελέτης, πράξεις υπηρεσίας που είναι κρίσιμες για τη διαιώνιση του ίδιου του συστήματος. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών, χρειάζεται να διασφαλίσετε ώστε ο επαρκής βαθμός ζωτικότητας να πάλλεται σε όλο το σύστημα, καθιστώντας αυτό συνεχές αντικείμενο εντατικής μάθησης σε κάθε χώρα.

13. Η έγνοια για την πνευματική εκπαίδευση των παιδιών έχει από μακράν αποτελέσει στοιχείο πολιτισμού της Μπαχάι κοινότητας, μία έγνοια που κατέληξε σε δύο, συνυπάρχουσες πραγματικότητες. Η μία, μιμούμενη τα επιτεύγματα των Μπαχάι του Ιράν, χαρακτηριζόταν από την ικανότητα να προσφέρονται συστηματικά μαθήματα, από την μια τάξη στην άλλη, σε παιδιά από Μπαχάι οικογένειες, με γενικό στόχο να μεταδοθούν βασικές γνώσεις για την ιστορία και τις διδασκαλίες της Πίστης στις ανερχόμενες γενιές. Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, ο αριθμός των ατόμων που ωφελήθηκαν από τέτοιες τάξεις υπήρξε σχετικά μικρός. Η άλλη πραγματικότητα αναδύθηκε εκεί όπου έγιναν μεγάλης κλίμακας εγγραφές, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Σ’ αυτή την εμπειρία κυριάρχησε μια προσέγγιση μεγαλύτερης ενσωμάτωσης. Κι ενώ παιδιά οικογενειών ποικίλων καταβολών ήταν και πρόθυμα και ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν σε Μπαχάι μαθήματα, υπήρξαν διάφοροι παράγοντες που, χρόνο με το χρόνο, δυσκόλευαν να διεξάγονται τα μαθήματα με τον απαιτούμενο βαθμό τακτικότητας. Πόσο χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι αυτή η δυαδικότητα, μια συνέπεια ιστορικών συνθηκών, να αρχίζει να εξασθενεί καθώς οι φίλοι παντού, εκπαιδευόμενοι από τα ινστιτούτα αγωνίζονται να προσφέρουν μαθήματα, ανοιχτά σε όλους, σε συστηματική βάση.

14. Τέτοια ελπιδοφόρα ξεκινήματα σαν κι αυτά χρειάζεται τώρα να συνεχιστούν σθεναρά. Σε κάθε σύμπλεγμα στο οποίο λειτουργεί ένα εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης, χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να συστηματοποιηθεί περαιτέρω η παροχή πνευματικής εκπαίδευσης σε έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών, από οικογένειες ποικίλων καταβολών – μια βασική προϋπόθεση για τη διαδικασία δόμησης κοινοτήτων που αποκτά ορμή σε γειτονιές και χωριά. Αυτό θα είναι ένα απαιτητικό έργο, που προϋποθέτει υπομονή και συνεργασία τόσο από την πλευρά των γονέων όσο και των θεσμών. Έχει ήδη ζητηθεί από το Ινστιτούτο Ρουχί, να επισπεύσει τα σχέδια ολοκλήρωσης της σειράς των μαθημάτων του για την εκπαίδευση δασκάλων για τάξεις παιδιών σε διαφορετικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων μαθημάτων, ξεκινώντας με παιδιά ηλικίας 5 ή 6 ετών και προχωρώντας σε εκείνα των 10 ή 11 ετών, προκειμένου να γεμίσει το κενό που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στα υπάρχοντα μαθήματα και τα βιβλία του για εφήβους όπως το «Πνεύμα της Πίστης» και το προσεχές «η Δύναμη του Αγίου Πνεύματος», που παρέχουν ένα σαφώς Μπαχάι στοιχείο στο πρόγραμμα για εκείνη την ηλικιακή ομάδα. Καθώς αυτές οι επιπρόσθετες σειρές μαθημάτων θα διατίθενται, τα ινστιτούτα σε κάθε χώρα θα μπορούν να προετοιμάσουν τους δασκάλους και τους συντονιστές που απαιτούνται για να υλοποιήσουν, ανά τάξη, τον πυρήνα ενός προγράμματος για την πνευματική εκπαίδευση των παιδιών γύρω από το οποίο δευτερεύοντα στοιχεία μπορούν να οργανωθούν. Στο μεταξύ, ανάλογα με τις ανάγκες, τα ινστιτούτα θα πρέπει να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να παρέχουν στους δασκάλους κατάλληλα υλικά, από αυτά που ήδη υπάρχουν, για χρήση στις τάξεις τους με παιδιά διαφόρων ηλικιών.

15. Το Διεθνές Διδασκαλικό Κέντρο έχει κερδίσει τη διαρκή ευγνωμοσύνη μας για τη ζωηρή ώθηση που προσέδωσε στις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πρώιμη επίτευξη του στόχου του Πενταετούς Σχεδίου. Βλέποντας το μέγεθος της ενέργειας που χάρισε σε αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα, παρακολουθώντας τόσο επίμονα την πρόοδο σε κάθε ήπειρο και συνεργαζόμενο τόσο στενά με τους Ηπειρωτικούς Συμβούλους, πήραμε μια γεύση της τρομερής δύναμης που ενυπάρχει στην Διαχειριστική Τάξη. Καθώς τώρα το Διδασκαλικό Κέντρο προσηλώνει εξίσου την ενέργειά του σε ερωτήσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων σε επίπεδο συμπλέγματος, αναμφίβολα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των Μπαχάι μαθημάτων για παιδιά. Είμαστε βέβαιοι ότι η ανάλυσή του, τον ερχόμενο χρόνο, της εμπειρίας που θα αποκτηθεί σε κάποια επιλεγμένα συμπλέγματα, αντιπροσωπευτικά της ποικιλομορφίας της κοινωνίας, θα ρίξει φως σε πρακτικά ζητήματα που θα καταστήσουν δυνατή την εγκαθίδρυση τακτικών τάξεων, για παιδιά κάθε ηλικίας, σε γειτονιές και χωριά.

16. Η γρήγορη εξάπλωση του προγράμματος για την πνευματική ενδυνάμωση των εφήβων αποτελεί μία ακόμη έκφραση της πολιτισμικής προόδου στην Μπαχάι κοινότητα. Ενώ οι παγκόσμιες τάσεις προβάλλουν την εικόνα αυτής της ηλικιακής ομάδας ως προβληματικής, χαμένης στην αγωνία της θυελλώδους σωματικής και συναισθηματικής αλλαγής, ως απαθούς και αυτοκαταστροφικής, η Μπαχάι κοινότητα –στη γλώσσα που χρησιμοποιεί και στις στάσεις που υιοθετεί– κινείται αποφασιστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση διακρίνοντας αντ’ αυτών στους εφήβους αλτρουισμό, ένα οξύ αίσθημα δικαιοσύνης, προθυμία να μάθουν για το σύμπαν και μια επιθυμία να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Οι αλλεπάλληλες αφηγήσεις, στις οποίες έφηβοι σε χώρες απ’ όλο τον κόσμο δίνουν φωνή στις σκέψεις τους ως συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, μαρτυρούν την εγκυρότητα αυτού του οράματος. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα εμπλέκει τη διευρυνόμενη συνείδησή τους σε μια διερεύνηση της πραγματικότητας που τους βοηθά να αναλύσουν τις εποικοδομητικές και καταστροφικές δυνάμεις που δρουν στην κοινωνία και ν’ αναγνωρίσουν την επίδραση που ασκούν αυτές οι δυνάμεις πάνω στις σκέψεις και στις πράξεις τους, οξύνοντας την πνευματική τους αντίληψη, ενισχύοντας τις δυνάμεις τους για έκφραση και ενδυναμώνοντας τις ηθικές δομές που θα τους χρησιμεύσουν σε όλη τους τη ζωή. Σε μια ηλικία όπου αποκτούν πρόσβαση στις εκρηκτικές τους διανοητικές, πνευματικές και σωματικές δυνατότητες, τους παρέχονται τα απαιτούμενα εργαλεία για να πολεμήσουν τις δυνάμεις που ειδάλλως θα τους στερήσουν την αληθινή τους ταυτότητα ως ευγενή όντα, και για να εργαστούν για το κοινό καλό.

17. Το ότι η κύρια συνιστώσα του προγράμματος διερευνά ζητήματα από μια Μπαχάι προοπτική, όχι όμως κατά τρόπο θρησκευτικής διδασκαλίας, έχει διανοίξει οδούς για την επέκτασή του προς εφήβους σε ποικίλους χώρους και συνθήκες. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, εκείνοι που προσφέρουν το πρόγραμμα εισέρχονται με σιγουριά στο πεδίο της κοινωνικής δράσης, συναντώντας ένα εύρος ερωτήσεων και δυνατοτήτων που παρακολουθούνται και οργανώνονται, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πορείας μάθησης, από το Γραφείο της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στους Αγίους Τόπους. Ήδη ο συσσωρευόμενος όγκος γνώσης και εμπειρίας έχει αυξήσει την ικανότητα σε αρκετά συμπλέγματα ανά την υφήλιο να διατηρεί το καθένα πάνω από χίλιους εφήβους στο πρόγραμμα. Για να βοηθήσει κι άλλους να προχωρήσουν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση, το Γραφείο ιδρύει ένα δίκτυο κέντρων σε όλες τις ηπείρους, με τη βοήθεια μιας ομάδας πιστών, στα οποία θα μπορεί να παρέχεται εκπαίδευση σε συντονιστές από πλήθη συμπλεγμάτων. Αυτά τα άτομα-πόροι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους συντονιστές μετά την επιστροφή στα συμπλέγματά τους, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν ένα πλήρες πνευματικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να ριζώσει το πρόγραμμα για τους εφήβους.

18. Παρόλο που ένα μοντέλο δράσης διαφαίνεται ήδη ξεκάθαρα, είναι βέβαιο πως θα σωρευθεί περαιτέρω γνώση σε αυτό το πεδίο των προσπαθειών. Μόνο η δυνατότητα της Μπαχάι κοινότητας περιορίζει το μέγεθος της ανταπόκρισής της στη ζήτηση του προγράμματος από σχολεία και ομάδες πολιτών. Εντός των συμπλεγμάτων που σήμερα αποτελούν το επίκεντρο ενός εντατικού προγράμματος ανάπτυξης, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών, με κάποια να έχουν μερικές σκόρπιες ομάδες εφήβων ενώ κάποια άλλα να διατηρούν έναν αριθμό ικανό ώστε να απαιτεί τις υπηρεσίες ενός αποκλειστικού συντονιστή, ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει συνεχή υποστήριξη από ένα κέντρο για τη διάδοση της μάθησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό το δυναμικό θα αυξηθεί σε όλο το φάσμα αυτών των συμπλεγμάτων, κάνουμε έκκληση να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του τωρινού Σχεδίου 32 κέντρα μάθησης, με το καθένα να εξυπηρετεί γύρω στα είκοσι συμπλέγματα με συντονιστές πλήρους απασχόλησης. Στα υπόλοιπα συμπλέγματα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, κατά τη διάρκεια του ερχόμενου έτους, να δημιουργηθεί η ικανότητα προσφοράς του προγράμματος, πολλαπλασιάζοντας συστηματικά τον αριθμό των ομάδων.

19. Οι εξελίξεις που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα –η αύξηση της ικανότητας να διδάσκουμε την Πίστη άμεσα και να ξεκινάμε διάλογο εστιασμένο σε πνευματικά ζητήματα με ανθρώπους κάθε καταβολής, η άνθηση μιας προσέγγισης στη μελέτη των γραφών που είναι συνδυασμένη με τη δράση, η ανανέωση της δέσμευσης να παρέχουμε πνευματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα σε γειτονιές και χωριά σε τακτική βάση, και η εξάπλωση της επίδρασης ενός προγράμματος που ενσταλάζει στους εφήβους το αίσθημα ενός διπλού ηθικού σκοπού, να αναπτύξουν τις έμφυτες δυνατότητές τους και να συμβάλλουν στη μεταμόρφωση της κοινωνίας– όλα αυτά ενισχύονται αισθητά από μία ακόμη εξέλιξη στο πολιτισμικό επίπεδο, οι συνέπειες της οποίας είναι πράγματι εκτεταμένες. Αυτή η εξέλιξη στη συλλογική συνείδηση διαφαίνεται από την αυξανόμενη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η λέξη «συνοδεύω» σε συζητήσεις μεταξύ των φίλων, μια λέξη που προικίζεται με μια νέα σημασία καθώς ενσωματώνεται στο κοινό λεξιλόγιο της Μπαχάι κοινότητας. Σηματοδοτεί την αξιόλογη ενδυνάμωση ενός πολιτισμού στον οποίο η μάθηση είναι ο τρόπος λειτουργίας, ένας τρόπος που ευνοεί την ενημερωμένη συμμετοχή ολοένα και περισσοτέρων ατόμων σε μια ενωμένη προσπάθεια να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του Μπαχάολλα στην οικοδόμηση ενός θείου πολιτισμού, που όπως δηλώνει ο Φύλακας αποτελεί την πρωταρχική αποστολή της Πίστης. Μια τέτοια προσέγγιση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πνευματικά χρεοκοπημένες και καταρρέουσες μεθόδους μιας παλιάς κοινωνικής τάξης που τόσο συχνά επιζητεί να τιθασεύσει την ανθρώπινη ενέργεια μέσω της κυριαρχίας, μέσω της απληστίας, μέσω της ενοχής ή της χειραγώγησης.

20. Στις σχέσεις λοιπόν των φίλων μεταξύ τους, αυτή η πολιτισμική εξέλιξη εκφράζεται στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεών τους. Η μάθηση ως τρόπος λειτουργίας προϋποθέτει να τηρούν όλοι μια στάση ταπεινοφροσύνης, μια κατάσταση στην οποία ξεχνάει κανείς τον εαυτό του, εναποθέτοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στο Θεό, βασιζόμενος στη δύναμή Του που στηρίζει τα πάντα και σίγουρος για την αδιάλειπτη βοήθειά Του, γνωρίζοντας ότι Αυτός, και μόνο Αυτός, μπορεί να μετατρέψει το κουνούπι σε αετό, τη σταγόνα σε μια απέραντη θάλασσα. Και είναι σε μία τέτοια κατάσταση που οι ψυχές μοχθούν μαζί ακατάπαυστα, αγαλλιάζοντας όχι τόσο για τα δικά τους επιτεύγματα όσο για την πρόοδο και τις υπηρεσίες άλλων. Έτσι οι σκέψεις τους επικεντρώνονται ανα πάσα στιγμή στο να βοηθάει ο ένας τον άλλον να αναρριχηθεί στα ύψη της υπηρεσίας στην Υπόθεσή Του και να υψωθεί στον ουρανό της γνώσης Του. Αυτό διακρίνουμε στο παρόν πρότυπο δραστηριοτήτων που εκτυλίσσεται ανά την υφήλιο και διαδίδεται από νέους και μεγάλους, έμπειρους και νεοδηλωθέντες, εργαζόμενοι ο ένας πλάι στον άλλον.

21. Αυτή η πρόοδος στον πολιτισμό όχι μόνο επηρεάζει τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα, αλλά γίνεται αισθητή και στη στάση των διαχειριστικών υποθέσεων της Πίστης. Καθώς η στάση μάθησης χαρακτηρίζει πλέον τον τρόπο λειτουργίας της κοινότητας, ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που σχετίζονται με την εξάπλωση και τη σταθεροποίηση, έχουν ανατεθεί στο σώμα των πιστών, καθιστώντας έτσι το σχεδιασμό και την υλοποίηση να ανταποκρίνονται περισσότερο στις επί τόπου συνθήκες. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος, εντός του θεσμού της συνάντησης περισυλλογής, για εκείνους που εμπλέκονται σε δραστηριότητες σε επίπεδο συμπλέγματος ώστε να συγκεντρώνονται από καιρό σε καιρό, προκειμένου να συναινέσουν σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, υπό το φως της εμπειρίας και της καθοδήγησης από τους θεσμούς και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Ένας παρόμοιος χώρος έχει διανοιχθεί από το ινστιτούτο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε όσους υπηρετούν σε ένα σύμπλεγμα ως επιμελητές, δάσκαλοι σε τάξεις παιδιών και εμψυχωτές σε ομάδες εφήβων να έχουν ξεχωριστές συναντήσεις για να συζητούν για τις εμπειρίες τους. Πολύ στενά συνδεδεμένοι με τη διαδικασία της συμβουλευτικής συζήτησης στη βάση, είναι οι φορείς του ινστιτούτου και της Περιφερειακής Επιτροπής Διδασκαλίας, μαζί με τα μέλη του Βοηθητικού Σώματος, των οποίων η αμοιβαία συνεργασία προσφέρει έναν ακόμα χώρο μέσα στον οποίο παίρνονται αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη – στην περίπτωση αυτή με ένα μεγαλύτερο βαθμό επισημότητας. Οι διεργασίες αυτού του συστήματος σε επίπεδο συμπλέγματος, που δημιουργήθηκε λόγω κρίσιμων συγκυριών, αναδεικνύουν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Μπαχάι διαχείρισης: όπως ένας ζωντανός οργανισμός, έχει ενσωματώσει την ικανότητα να υιοθετεί ολοένα και υψηλότερους βαθμούς πολυπλοκότητας, όσον αφορά τις δομές και τις διεργασίες, τις σχέσεις και τις δραστηριότητες, καθώς εξελίσσεται κάτω από την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης.

22. Το γεγονός ότι οι θεσμοί της Πίστης σε όλα τα επίπεδα –από το τοπικό και το περιφερειακό, στο εθνικό και το ηπειρωτικό– είναι ικανοί να διαχειριστούν μια τόσο αυξανόμενη πολυπλοκότητα με ολοένα και μεγαλύτερη επιδεξιότητα, είναι τόσο ένα σημάδι όσο και μια αναγκαιότητα για τη σταθερή τους ωρίμανση. Η εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στις διαχειριστικές δομές έφερε το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο στο κατώφλι μιας νέας φάσης στην άσκηση των ευθυνών του, για τη διάχυση του Λόγου του Θεού, στην ενεργοποίηση των πιστών και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος πνευματικά εποικοδομητικού. Σε προηγούμενες περιστάσεις εξηγήσαμε ότι η ωριμότητα ενός Τοπικού Συμβουλίου δεν καθορίζεται από την τακτικότητα των συναντήσεών του και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του και μόνο. Μάλλον η δύναμή του πρέπει να ορίζεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, από τη ζωτικότητα της πνευματικής και κοινωνικής ζωής της κοινότητας που υπηρετεί – μια αναπτυσσόμενη κοινότητα που καλωσορίζει τις εποικοδομητικές συνδρομές κι αυτών που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι, αλλά κι αυτών που δεν είναι. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε ότι οι σημερινές προσεγγίσεις, οι μέθοδοι και τα εργαλεία παρέχουν τα μέσα στα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια, ακόμα και σε εκείνα που έχουν πρόσφατα σχηματισθεί, ώστε να ανταποκρίνονται σ’ αυτές τις ευθύνες τους, καθώς καταπιάνονται να διασφαλίσουν ότι η τοπική τους κοινότητα ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις του Πενταετούς Σχεδίου. Πράγματι, η ορθή συμμετοχή του Συμβουλίου στο Σχέδιο καθίσταται κρίσιμη σε κάθε προσπάθεια ώστε να αγκαλιάσει μεγάλους αριθμούς – που από μόνη της αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του.

23. Η ανάπτυξη στα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια, που είμαστε βέβαιοι ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, γίνεται δυνατή διαμέσου της αναπτυσσόμενης ισχύος των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων, των οποίων η ικανότητα για στρατηγική σκέψη και δράση έχει αυξηθεί αισθητά, ειδικά καθώς έχουν μάθει με ολοένα και αυξανόμενη πνευματική οξύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλύουν τη διαδικασία δόμησης κοινοτήτων από τη βάση και να εισφέρουν σε αυτήν, ανάλογα με τις ανάγκες, βοήθεια, πόρους, ενθάρρυνση και στοργική καθοδήγηση. Σε χώρες όπου οι συνθήκες το απαιτούν, έχουν εκχωρήσει κάποιες από τις σχετικές αρμοδιότητές τους σε Περιφερειακά Συμβούλια, αποκεντρώνοντας ορισμένες διαχειριστικές λειτουργίες, διευρύνοντας τη θεσμική ικανότητα σε περιοχές της αρμοδιότητάς τους και προωθώντας πιο εξελιγμένα σχήματα αλληλεπίδρασης. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι, η πλήρης εμπλοκή των Εθνικών Συμβουλίων ήταν καθοριστική για να δημιουργηθεί η τελική ώθηση που απαιτούνταν για την επίτευξη του στόχου του τρέχοντος Σχεδίου, και αναμένουμε να δούμε περαιτέρω εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση καθώς, σε συντονισμό με τους Συμβούλους, θα καταβάλλουν κατά τη διάρκεια των κρίσιμων και φευγαλέων μηνών που έρχονται, μια υπέρτατη προσπάθεια να προετοιμάσουν τις κοινότητές τους για να ξεκινήσουν το επόμενο πενταετές εγχείρημα.

24. Χωρίς αμφιβολία, η εξέλιξη του θεσμού των Συμβούλων συνιστά μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη Μπαχάι Διαχειριστική Τάξη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Αυτός ο θεσμός είχε ήδη πραγματοποιήσει εξαιρετικά άλματα στην ανάπτυξή του όταν, τον Ιανουάριο του 2001, οι Σύμβουλοι και τα μέλη του Βοηθητικού Σώματος συγκεντρώθηκαν στους Αγίους Τόπους για το συνέδριο που σήμανε την εγκατάσταση του Διεθνούς Διδασκαλικού Κέντρου στη μόνιμη έδρα του στο Όρος Κάρμηλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε από το γεγονός αυτό έχει προσδώσει μία ταχεία, προς τα εμπρός ώθηση στο θεσμό αυτό. Ο βαθμός της επιρροής που οι Σύμβουλοι και οι βοηθοί τους άσκησαν στην πρόοδο του Σχεδίου, αποδεικνύει ότι έχουν λάβει τη φυσική τους θέση στην εμπροσθοφυλακή στο πεδίο της διδασκαλίας. Είμαστε σίγουροι ότι το προσεχες έτος θα δέσει περαιτέρω τους θεσμούς της Διαχειριστικής Τάξης μεταξύ τους σε συνεργασία, καθώς όλοι αγωνίζονται να ενισχύσουν, ο καθένας σύμφωνα με τις εξελισσόμενες λειτουργίες και υπευθυνότητές του, τη στάση μάθησης που έχει γίνει εξέχων χαρακτηριστικό της λειτουργίας της κοινότητας – αυτό, κατεπειγόντως στα συμπλέγματα που βιώνουν εντατικά προγράμματα ανάπτυξης.

25. Η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα είναι απέραντη. Απαιτεί μία εις βάθος αλλαγή όχι μόνο στο επίπεδο του ατόμου αλλά επίσης και στη δομή της κοινωνίας. «Δεν είναι αντικείμενο κάθε Αποκάλυψης», δηλώνει Αυτός ο Ίδιος, «να προκαλέσει μια μεταμόρφωση ολόκληρου του χαρακτήρα της ανθρωπότητας, μια μεταμόρφωση που θα φανερωθεί και εξωτερικά και εσωτερικά, που θα επηρεάσει και την εσωτερική ζωή και τις εξωτερικές της συνθήκες;» Η πρόοδος που συντελείται σε κάθε γωνιά του πλανήτη σήμερα αντιπροσωπεύει το τελευταίο στάδιο της συνεχούς Μπαχάι προσπάθειας να δημιουργήσει τον πυρήνα του λαμπρού πολιτισμού που ενυπάρχει στις διδασκαλίες Του, η οικοδόμηση του οποίου είναι ένα εγχείρημα άπειρης πολυπλοκότητας και μεγέθους, για το οποίο θα απαιτηθούν αιώνες αγώνα από την ανθρωπότητα για να καρποφορήσει. Δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι, ούτε και συνταγές. Μόνο καθώς καταβάλλουμε προσπάθεια να αξιοποιήσουμε στοιχεία αντλημένα από την Αποκάλυψή Του, να εκμεταλλευτούμε τη συσσωρευόμενη γνώση της ανθρώπινης φυλής, να εφαρμόσουμε τις διδασκαλίες Του ευφυώς στη ζωή της ανθρωπότητας και να συσκεφτούμε πάνω στις ερωτήσεις που εγείρονται, μόνο τότε θα προκύψει η απαραίτητη μάθηση και η ικανότητα θα αναπτυχθεί.

26. Σε αυτήν τη μακροπρόθεσμη πορεία δόμησης ικανοτήτων, η Μπαχάι κοινότητα έχει αφιερώσει σχεδόν μιάμιση δεκαετία για να συστηματοποιήσει την εμπειρία της στο πεδίο της διδασκαλίας, μαθαίνοντας να δέχεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ολοένα και περισσότερα άτομα και να διατηρεί την εξάπλωση και σταθεροποίησή της. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να εισέλθουν στον θερμό εναγκαλισμό της κοινότητας και να τραφούν από το ζωογόνο μήνυμα του Μπαχάολλα. Για μία ψυχή που αναζητά την Αλήθεια δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, να είστε σίγουροι, από το να βρίσκει καταφύγιο στο φρούριο της Υπόθεσης και να αντλεί σθένος από την ενοποιητική δύναμη της Συνθήκης. Εντούτοις, κάθε ανθρώπινο ον και κάθε ομάδα ατόμων, ανεξάρτητα από το αν αριθμούνται μεταξύ των οπαδών Του, μπορούν να λάβουν έμπνευση από τις διδασκαλίες Του, ωφελούμενοι από όποιο πολύτιμο πετράδι σοφίας και γνώσης θα τους βοηθήσει να επιληφθούν των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Πράγματι, ο πολιτισμός που γνέφει στην ανθρωπότητα δε θα επιτευχθεί από τις προσπάθειες της Μπαχάι κοινότητας και μόνο. Πολυάριθμες ομάδες και οργανώσεις, ωθούμενες από το πνεύμα της παγκόσμιας αλληλεγγύης, που αποτελεί έμμεση φανέρωση της σύλληψης του Μπαχάολλα για την αρχή της ενότητας της ανθρωπότητας, θα συνεισφέρουν στον πολιτισμό που πρόκειται να αναδυθεί μέσα από τον κυκεώνα και το χάος της σημερινής κοινωνίας. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον καθένα ότι, η δυνατότητα που καλλιεργήθηκε στην Μπαχάι κοινότητα κατά τη διάρκεια των διαδοχικών παγκόσμιων Σχεδίων, την καθιστά όλο και πιο ικανή να συνδράμει στις πολλαπλές και ποικίλες διαστάσεις της δόμησης του πολιτισμού, διανοίγοντάς της νέα μέτωπα μάθησης.

27. Στο μήνυμα μας του Ρεζβάν 2008 επισημάναμε ότι, καθώς οι φίλοι θα συνέχιζαν να εργάζονται στο επίπεδο του συμπλέγματος, θα έβρισκαν τον εαυτό τους να ελκύεται ολοένα και περισσότερο στην ζωή της κοινωνίας και θα αντιμετώπιζαν την πρόκληση να επεκτείνουν την διαδικασία της συστηματικής μάθησης στην οποία μετέχουν, ώστε να περιλαμβάνει ένα διευρυνόμενο φάσμα ανθρωπίνων προσπαθειών. Ένα περίτεχνο χαλί κοινοτικής ζωής αρχίζει να αναδύεται σε κάθε σύμπλεγμα καθώς ενέργειες κοινοτικής ευλάβειας, διανθισμένες με συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού, υφαίνονται μαζί με δραστηριότητες που παρέχουν πνευματική εκπαίδευση σε όλα τα μέλη του πληθυσμού – ενήλικες, νέους και παιδιά. Η κοινωνική συνείδηση αυξάνεται κατά φυσικό τρόπο καθώς, για παράδειγμα, πληθαίνουν οι ζωηρές συζητήσεις μεταξύ των γονέων αναφορικά με τις φιλοδοξίες των παιδιών τους και, από πρωτοβουλία των εφήβων, ξεπετάγονται προγράμματα προσφοράς. Από τη στιγμή που το ανθρώπινο δυναμικό σε ένα σύμπλεγμα βρεθεί σε ικανοποιητική αφθονία και το πρότυπο ανάπτυξης έχει σταθερά εδραιωθεί, η δέσμευση της κοινότητας με την κοινωνία μπορεί, και πραγματικά πρέπει, να αυξηθεί. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο στην ανάπτυξη του Σχεδίου, με τόσα συμπλέγματα να πλησιάζουν σ’ αυτό το στάδιο, οι φίλοι παντού αρμόζει να στοχαστούν τη φύση των συνεισφορών με τις οποίες οι αναπτυσσόμενες, παλλόμενες κοινότητές τους θα συμβάλλουν στην υλική και πνευματική πρόοδο της κοινωνίας. Από αυτήν την άποψη, θα αποδειχθεί γόνιμο να σκεφτεί κανείς με όρους δύο αλληλένδετων, αλληλοενισχυόμενων πεδίων δραστηριότητας: η ενασχόληση με την κοινωνική δράση και η συμμετοχή στους κυρίαρχους διαλόγους της κοινωνίας.

28. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η Μπαχάι Κοινότητα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σ’ αυτά τα δύο πεδία προσπαθειών. Ασφαλώς, υπάρχουν πάρα πολλοί Μπαχάι που λόγω του επαγγέλματός τους εμπλέκονται ως άτομα στην κοινωνική δράση και στο δημόσιο διάλογο. Ένας αριθμός μη κυβερνητικών οργανώσεων, εμπνευσμένων από τις διδασκαλίες της Πίστης και λειτουργώντας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εργάζονται στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την βελτίωση των λαών τους. Φορείς των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων συνεισφέρουν μέσω διαφόρων οδών στην προώθηση ιδεών που συντελούν στη δημόσια ευημερία. Στο διεθνές επίπεδο, φορείς όπως το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών της Μπαχάι Διεθνούς Κοινότητας επιτελούν μία παρόμοια λειτουργία. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο και επιθυμητό, οι φίλοι που εργάζονται στη βάση της κοινότητας, καθώς θα αγωνίζονται να επιληφθούν των ανησυχιών της κοινωνίας γύρω τους, θα αντλήσουν από αυτήν την εμπειρία και ικανότητα.

29. Η κοινωνική δράση, που μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ως φάσμα, ενδέχεται να κυμανθεί από σχετικά άτυπες προσπάθειες περιορισμένης διάρκειας που αναλαμβάνονται από άτομα ή μικρές ομάδες φίλων, έως προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με ένα υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας και εξειδίκευσης που εφαρμόζονται από Μπαχάι εμπνευσμένες οργανώσεις. Το σύνολο της κοινωνικής δράσης, ανεξάρτητα από το πεδίο και το εύρος της, επιζητεί να εφαρμόσει τις διδασκαλίες και τις αρχές της Πίστης για να βελτιώσει, όσο δύναται, κάποια πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενός πληθυσμού. Συνεπώς, τέτοιες προσπάθειες διακρίνονται από τον δεδηλωμένο τους σκοπό να προάγουν, εκτός από την πνευματική, και την υλική ευημερία του πληθυσμού. Ο παγκόσμιος πολιτισμός, πλέον διακριτός στον ορίζοντα της ανθρωπότητας, οφείλει να επιτύχει μία δυναμική συνοχή μεταξύ των υλικών και πνευματικών απαιτήσεων της ζωής, που άλλωστε είναι πρωταρχικής σημασίας στις Μπαχάι διδασκαλίες. Ολοφάνερα, αυτό το ιδανικό έχει βαθιές επιπτώσεις στη φύση οποιασδήποτε κοινωνικής δράσης που επιδιώκεται από τους Μπαχάι, ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής και το εύρος επιρροής της. Αν και οι συνθήκες θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ίσως και από σύμπλεγμα σε σύμπλεγμα, εκμαιεύοντας από τους φίλους ποικίλες προσπάθειες, υπάρχουν ορισμένες βασικές έννοιες που όλοι πρέπει να έχουν κατά νου. Μία από αυτές είναι η γνώση, η αξία της οποίας είναι κεντρική για την ύπαρξη αυτής καθ’ αυτής της κοινωνίας. Η διαιώνιση της άγνοιας είναι η πιο βαριά μορφή καταπίεσης· ενισχύει τα πολλά τείχη προκατάληψης που ορθώνονται ως εμπόδια στην πραγμάτωση της ενότητας της ανθρωπότητας, η οποία είναι ταυτόχρονα ο στόχος και η λειτουργική αρχή της Αποκάλυψης του Μπαχάολλα. Η πρόσβαση στη γνώση είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντος, και η συμμετοχή στη γέννηση, εφαρμογή και διάχυσή της, μια ευθύνη που όλοι πρέπει να επωμισθούν στο μεγάλο εγχείρημα της οικοδόμησης ενός ευημερούντος παγκόσμιου πολιτισμού — κάθε άτομο ανάλογα με τα ταλέντα και της ικανότητες του. Η δικαιοσύνη απαιτεί καθολική συμμετοχή. Συνεπώς, παρόλο που η κοινωνική δράση ενδέχεται να περιλαμβάνει την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κάποιας μορφής, θα πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στο να χτίσει την ικανότητα συμμετοχής ενός δεδομένου πληθυσμού στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η κοινωνική αλλαγή δεν είναι ένα έργο που μία ομάδα ανθρώπων εκτελεί προς όφελος μιας άλλης. Προκειμένου να ευοδωθεί η κοινωνική δράση σε ένα χωριό ή μια γειτονιά, το εύρος και η πολυπλοκότητα της θα πρέπει να είναι ανάλογη με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, το καλύτερο είναι οι προσπάθειες να ξεκινούν σε μικρή κλίμακα και, καθώς θα αναπτύσσεται η ικανότητα εντός του πληθυσμού, να μεγαλώνουν οργανικά. Η ικανότητα ανέρχεται σε νέα επίπεδα, καθώς οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής αλλαγής μαθαίνουν, ολοένα και πιο αποτελεσματικά, να εφαρμόζουν στοιχεία της Αποκάλυψης του Μπαχάολλα, μαζί με το περιεχόμενο και τις μεθόδους της επιστήμης, στην κοινωνική τους πραγματικότητα. Την πραγματικότητα αυτή, θα πρέπει να πασχίζουν να την ερμηνεύουν με ένα τρόπο που θα είναι συνεπής με τις διδασκαλίες Του — βλέποντας στους συνανθρώπους τους πετράδια ανεκτίμητης αξίας και αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις της διπλής διαδικασίας σύνθεσης και αποσύνθεσης στην καρδιά και στο νου τους, καθώς επίσης και στις κοινωνικές δομές.

30. Η αποτελεσματική κοινωνική δράση χρησιμεύει στον εμπλουτισμό της συμμετοχής στους διαλόγους της κοινωνίας, όπως ακριβώς η εμπειρία που αποκτάται από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένους διαλόγους μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των εννοιών που διαμορφώνουν την κοινωνική δράση. Στο επίπεδο του συμπλέγματος, η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο μπορεί να κυμανθεί από μία πράξη τόσο απλή όσο η εισαγωγή Μπαχάι ιδεών σε μια καθημερινή συζήτηση, μέχρι πιο επίσημες δραστηριότητες όπως η προετοιμασία άρθρων και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος — όπως κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα, για να σημειώσουμε μερικά απ’ αυτά. Επίσης, συνεπάγεται την εποικοδομητική αλληλεπίδραση με ομάδες πολιτών και τοπικές οργανώσεις σε χωριά και γειτονιές.

31. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθύνουμε μια προειδοποίηση: Θα είναι σημαντικό για όλους να αναγνωρίσουν ότι η αξία της συμμετοχής στην κοινωνική δράση και στο δημόσιο διάλογο δεν πρόκειται να κριθεί από την ικανότητα να αποφέρει εγγραφές. Αν και οι προσπάθειες σε αυτά τα δύο πεδία δραστηριότητας ενδέχεται να επιφέρουν αύξηση και στο μέγεθος της Μπαχάι κοινότητας, δεν επιχειρούνται για τον σκοπό αυτό. Η ειλικρίνεια στο σημείο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίζουμε να αποφεύγουμε την υπερβολική προβολή των Μπαχάι εμπειριών ή την προσέλκυση αδικαιολόγητης προσοχής σε πρώιμες προσπάθειες, όπως είναι το πρόγραμμα πνευματικής ενδυνάμωσης των εφήβων, το οποίο καλύτερα να αφεθεί να ωριμάσει με το δικό του ρυθμό. Η λέξη κλειδί σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ταπεινότητα. Καθώς εκφράζουν τον ενθουσιασμό για τα πιστεύω τους, οι φίλοι θα πρέπει να προφυλάσσονται από το να προβάλλουν έναν αέρα υπεροψίας, που μετά βίας αρμόζει μεταξύ τους, πόσο μάλλον σε άλλες περιστάσεις.

32. Καθώς σας περιγράφουμε αυτές τις νέες ευκαιρίες που πλέον εμφανίζονται στο επίπεδο του συμπλέγματος, δεν σας ζητάμε με κανέναν τρόπο να αλλοιώσετε την τρέχουσα πορεία σας. Ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί, πως τέτοιες ευκαιρίες αναπαριστούν ένα εναλλακτικό πεδίο υπηρεσίας, που να ανταγωνίζεται με το έργο της εξάπλωσης και εδραίωσης, για τους περιορισμένους πόρους και την ενέργεια της κοινότητας. Το προσεχές έτος, η διαδικασία του ινστιτούτου και το πρότυπο δραστηριότητας που δημιουργεί πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται, και η διδασκαλία πρέπει να παραμείνει δεσπόζουσα στο νου κάθε πιστού. Η περαιτέρω συμμετοχή στη ζωή της κοινωνίας δεν πρέπει να επιδιωχθεί πρόωρα. Θα εξελιχθεί με φυσικό τρόπο, καθώς οι φίλοι σε κάθε σύμπλεγμα θα εμμένουν στην εφαρμογή των επιταγών του Σχεδίου, μέσα από μια διαδικασία δράσης, περισυλλογής, διαβούλευσης και μελέτης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την μάθηση. Η συμμετοχή στη ζωή της κοινωνίας θα ανθίσει, καθώς η ικανότητα της κοινότητας να προάγει την ίδια της την ανάπτυξη και να διατηρεί τη ζωτικότητά της, θα αυξάνεται σταδιακά. Θα αποκτήσει συνοχή με τις προσπάθειες της κοινότητας να διευρυνθεί και να εδραιωθεί, στο βαθμό που θα αντλεί από τα στοιχεία του εννοιολογικού πλαισίου που διέπουν την τρέχουσα σειρά των παγκοσμίων Σχεδίων. Και θα βοηθήσει ολόκληρους πληθυσμούς να πλησιάσουν το όραμα του Μπαχάολλα, για έναν παγκόσμιο πολιτισμό ευημερίας και ειρήνης, στο βαθμό που θα χρησιμοποιεί δημιουργικά αυτά τα στοιχεία σε νέους τομείς μάθησης.

Αγαπητοί Φίλοι: Πόσο συχνά εξέφραζε ο Αγαπημένος Δάσκαλος την ελπίδα ότι οι καρδιές των πιστών θα ξεχειλίζουν από αγάπη ο ένας για τον άλλον, να μην ανέχονται διαχωριστικές γραμμές αλλά να θεωρούν όλη την ανθρωπότητα σαν μία οικογένεια. «Μην βλέπετε ξένους,», είναι η προτροπή Του, «θεωρείστε μάλλον όλους τους ανθρώπους σαν φίλους, διότι η αγάπη και η ενότητα φαντάζουν δύσκολες όταν προσηλώνετε το βλέμμα σας στη διαφορετικότητα.(μικρή επιλογή απο τις γραφές του Αμπντόλ Μπαχά)» Όλες οι εξελίξεις, που εξετάστηκαν στις προηγούμενες σελίδες, κατά βάση δεν αποτελούν παρά μια έκφραση της καθολικής αγάπης που επιτυγχάνεται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Διότι δεν είναι η αγάπη για το Θεό που κατακαίει όλα τα πέπλα της αποξένωσης και του διχασμού και συνδέει τις καρδιές μαζί σε τέλεια ενότητα; Δεν είναι άραγε η αγάπη Του που σας ωθεί στο πεδίο της υπηρεσίας και σας επιτρέπει να δείτε σε κάθε ψυχή την ικανότητα να Τον γνωρίζει και να Τον λατρεύει; Δεν εμψυχώνεστε άραγε με τη γνώση ότι η Φανέρωσή Του υπέμεινε με προθυμία μια ζωή γεμάτη βάσανα λόγω της αγάπης Του για την ανθρωπότητα; Κοιτάξτε μέσα στις δικές σας σειρές, τους αγαπητούς σας Μπαχάι αδελφούς και αδελφές στο Ιράν. Δεν αποτελούν άραγε υπόδειγμα ψυχικού σθένους που πηγάζει από την αγάπη του Θεού και την επιθυμία να Τον υπηρετούν; Άραγε η ικανότητά τους να υπερβαίνουν τον πιο αποτρόπαιο και ανελέητο διωγμό δεν φανερώνει την ικανότητα τόσων εκατομμυρίων καταπιεσμένων ανθρώπων του κόσμου να εγερθούν και να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού στη γη; Απτόητοι από τα διχαστικά κατασκευάσματα της κοινωνίας, επιμείνετε και μεταφέρετε το μήνυμα του Μπαχάολλα στις ψυχές που περιμένουν σε κάθε αστική γειτονιά, σε κάθε αγροτικό οικισμό, σε κάθε γωνιά της υφηλίου, προσελκύοντάς τις στην κοινότητά Του, την κοινότητα του Μεγίστου Ονόματος. Ποτέ δεν λείπετε από τις σκέψεις και τις προσευχές μας, και θα συνεχίσουμε να εκλιπαρούμε τον Παντοδύναμο να σας ενισχύει με τη θαυμαστή Του χάρη.

 

Windows / Mac