Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Две обстоятелства ни дават повод да се обърнем към вас със следните думи. Първото е нарастващото повсеместно осъзнаване на приемащата застрашителни размери ужасна заплаха от коронавирусната епидемия. В множество страни, въпреки смелите и решителни общи усилия за предотвратяване на бедствието, положението е вече много тежко. То доведе до лични и семейни трагедии и въвлече цели общества в криза. Вълни от страдание и мъка заливат район след район и изтощават различни народи в различни моменти по различен начин.

Второто обстоятелство, което всекидневно става все по-явно, е издръжливостта и ненамаляващата жизнеспособност на световната Бахайска общност, изправена пред предизвикателство, което няма равно на себе си в цялата жива история. Вашият отклик е изключителен. Когато преди месец ви писахме на Ноу-Руз, силно искахме да изтъкнем впечатляващите умения, които общностите, чийто модел на дейности беше нарушен, демонстрираха. Всичко случило се през седмиците от тогава насам, през които много приятели трябваше да спазват ставащите все по-строги ограничения, само задълбочиха още повече нашето възхищение и уважение. Поучавайки се от опита, събран в други части по света, някои общности намериха безопасни, надеждни и творчески начини да помогнат на населението да осъзнае и разбере изискванияta за опазване здравето на обществото. Специално внимание се обръща на хората, който са с най-голям риск от вируса и икономическите трудности, породени от неговото разпространяване; отразяваните в Bahá’í World News Service инициативи в това отношение са само една шепа от тях. Те са съпътствани от усилия да се анализират, подпомогнат и култивират онези духовни качества, от които в този момент има най-голяма нужда. Много от тези усилия се полагат по необходимост в семействата или от всеки самостоятелно, но там, където условията позволяват или средствата за комуникация го правят възможно, се подхранва активно чувството за изключителна солидарност между хората, които са в подобна ситуация. Динамиката на живота в общността, толкова необходима за общия прогрес, няма да се намали и укроти.

Душите ни се радват, като виждаме колко вещо националните духовни съвети – неуморните и непоколебими генерали на Армията на Светлината – напътстват своите общности и оформят своя отговор на кризата. Съветниците и техните помощници, които, както винаги, героично извисяват знамето на изпълненото с обич служене, енергично ги подкрепят. Винаги добре информирани за често и бързо променящите се условия в техните страни, Съветите предприеха необходимите мерки за ръководенето делата на Вярата и по-конкретно за провеждането на изборите там, където това е все още възможно. Институциите и агенциите на общността предлагат мъдри съвети, успокояващо уверение и непрестанно насърчение чрез редовни съобщения и комуникации. И в много случаи те започнаха да откриват съзидателни теми и идеи, открояващи се в разговорите, подети сред техните социални групи. Надеждата, която изразихме в нашето послание за Ноу-Руз, че това изпитание на устойчивостта и стабилността на човечеството ще му донесе по-голяма прозорливост, вече се осъществява. Ръководители, видни мислители и коментатори започнаха да проучват фундаментални концепции и смели, предприемчиви намерения, които до скоро почти напълно липсваха в дискусиите на обществото. Засега те са само първоначални проблясъци, но въпреки това предоставят възможността да се стигне до момента на колективна осъзнатост.

Успокоението, което изпитваме, наблюдавайки гъвкавостта и издръжливостта на световната Бахайска общност в действие, е смесено със скръб заради последиците от пандемията, които човечеството понася. Уви! Знаем, че вярващите и техните близки също страдат. Да бъдат далеч от приятели и роднини, което толкова много хора по света сега трябва да спазват заради изискванията за безопасност на обществото, може за някои да се превърне във вечна раздяла. При всяко утро изглежда, че ще трябва да се понесат още страдания и болка преди да настъпи залезът. Дано обещанието за събиране във вечното царство носи утеха за онези, които губят свои обични. Ние се молим за успокоени на сърцата им и дано Божията милост да обгърне онези, чието образование, средства за препитание, дом и дори прехрана са изложени на риск. Ние се обръщаме с молитва към Бахаулла за вас и за хората, които много обичате и цените, и за всички ваши сънародници и Го молим за Неговите благословии и благосклонност.

Колкото и дълъг и изнурителен да е пътят, който трябва да се измине, ние вярваме безкрайно в силата на вашия дух и в решителността ви да издържите докрай. Вие черпите от изобилни запаси на надежда, вяра, доброта и отзивчивост, поставяйки нуждите на другите пред своите собствени, давайки възможност на онези, които се нуждаят, да получат духовна храна, които са жадни за отговори – да бъдат удовлетворени, а които копнеят да работят за подобряването и напредъка на света – да се сдобият със средствата и начините за това. Как бихме могли да очакваме нещо по-малко от това от преданите последователи на Благословеното Съвършенство?

 

Windows / Mac