Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2009

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

For bare tre år siden oppfordret vi bahá’í-verdenen til å utnytte det rammeverk for handling som hadde tegnet seg så tydelig ved utgangen av forrige globale plan. Som vi hadde håpet, var responsen umiddelbar. Overalt begynte vennene med stor energi å strebe etter målet med å etablere intensive vekstprogrammer i minst 1500 områder over hele verden, og antallet slike programmer begynte snart å vokse. Men ingen kunne den gang ha forestilt seg hvor fullstendig hærskarenes Herre i sin uransakelige visdom ville forvandle sitt samfunn over et så kort tidsrom. Hvilket målbevisst og tillitsfullt samfunn det var som feiret sine prestasjoner midtveis i den nåværende planen i 41 regionale konferanser over hele kloden! Hvilken kontrast utgjorde ikke dens samstemmighet og energi til all den forvirring og uorden som preger en verden fanget i en malstrøm av kriser! Dette var virkelig de lykksaliges samfunn som Beskytteren har referert til. Dette var et samfunn som var oppmerksom på de umåtelige utviklingsmuligheter det er gitt, og som var seg bevisst den rolle det er forutbestemt til å spille i gjenoppbyggingen av en ødelagt verden. Dette var et oppadstigende samfunn, utsatt for streng undertrykkelse i en del av verden, og likevel ustoppelig og uforstyrret oppadstigende som et forent hele, et samfunn som styrket sin evne til å nå Bahá’u’lláhs mål om å frigjøre menneskeheten fra den mest smertefulle undertrykkelses åk. Og hos de nesten åtti tusen deltakerne som besøkte konferansene, så vi tilsynekomsten av det historiske tablå, med en individuell troende som har den største tillit til at planens metoder og verktøy virker, og som er påfallende dyktig til å bruke dem. Hver eneste sjel i dette mektige hav sto som et vitnesbyrd om troens forvandlende kraft. Hver og en var et bevis på Bahá’u’lláhs løfte om å bistå alle dem som løsrevet og oppriktig reiser seg for å tjene ham. Hver og en bød på et glimt av den menneskerase, hengivne og tapre, rene og hellige, som er forutbestemt til å utvikles i generasjoner under direkte innflytelse av Bahá’u’lláhs åpenbaring. I dem så vi de første tegn på oppfyllelsen av det håp vi ga utrykk for ved begynnelsen av planen, et håp om at troens oppbyggelige virkning vil nå hundretusener gjennom instituttprosessen. Det er klare tegn på at antall intensive vekstprogrammer rundt om i verden vil ha passert en milepæl på 1000 ved utgangen av Riḍvánperioden. Hva mer kan vi gjøre ved åpningen av denne mest gledefulle fest, enn å bøye våre hoder ydmykt for Gud og fremsi vår takk for hans grenseløse gavmildhet overfor det Største Navns samfunn.

 

Windows / Mac